Krok bliżyj do majstra Oceláři Trziniec

We wielkanocny pyńdziałek we Trzińcu HC Oceláři grali trzeci szpil we finale ligi czeskej ze Bílí Tygři Liberec.

Trziniec napoczōn fest dobrze, kōmynatorzy liczyli minuty bez strzału Liberca na tor ôd Hrubca, aże po fatalnym podaniu ôbrōńcy HC Oceláři ze kōntrōm poszed hokeista Liberca i trefiōł na 0-1 dlŏ gości. Szpil sie wyrōwnoł i kibice ślōnskego manszaftu dugo musieli czekać na tor Trzińca. Dopiyro we 35 minucie wyrōwnoł David Cienciala. Trzi minuty nieskorzyj bōło już 2-1 dlŏ Trzińca a cołki szpil skōńczōł sie aże 4-1 (0-1, 2-0, 2-0) dlŏ manszaftu ze Ślōnska.

Po trzech szpilach je 2-1 dlŏ Trzińca, a dzisiej ô piōntej sztwŏrty szpil (live na CT Sport).

Grŏ sie do 4 wygranych szpilōw.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 28.11.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza