Krauzy we Rzeczypospolitej Ślōnskij

We Tyjatrze Korez we Katowicach bōł ôtok we piōntek ôsmy już finał „Jednoaktōwki po ślōnsku”. Bōł pełny tyjater ludzi, a na binie nagrodzali tych, co napisali wyrōżniōne jednoaktōwki, a trzi najlepsze były tyż na tej binie czytane. We jury byli latoś (chyba tak, jak dycko) panoczki: Mirosław Neinert, Waldemar Szymczyk, Ingmar Villqist, Robert Talarczyk a Piotr Zaczkowski. Na kōnkurs posłane było latoś wiyncyj jak 40 jednoaktōwek. Bez te wszystki lata było posłanych tych jdnoaktōwek ponad 300. Kożdy rok pokazuje sie tyż ksiōnżka z tymi wyrōżniōnymi sztukami. Latoś była siōdmo, z tekstami z łōńskigo roku, a na bezrok mo być z tymi latosimi. Kożdy, kery prziszoł wczora do Tyjatru Korez, to dostoł tako ksiōnżka na pamiōntka.

Dyć terazki trza już co pedzieć ô tych, co wygrali. Wyrōżniynia dostało 7 ludzi, podle alfabetu:

 • Bożena Donnerstag („Pszonie…jak to leko jest pedzieć!”)
 • Krystian Gałuszka („GROVE METAL BAND”)
 • Anna Kandziora („Sznita”)
 • Krzysztof Kokot („T R E F”)
 • Aleksander Lubina („Kostuś trompyjciorz”)
 • Wojciech Szwiec („We zrzadle”)
 • Irek Widera („MaxYmilJan”)

A na kōniec na binie pokozali sie ci najważniejsi.

 • III plac: Marcin Melon – “Chop od mojij baby”
 • II plac: Grzegorz Sztoler – “Łostatni geburstag”
 • I plac: Łukasz Buszman – „Krauzy”

Marcin Melōn, kery wygroł już pora razy tyn kōnkurs (zaczło sie ôd Kōmisarza Hanusika), łōński rok tyż mioł trzeci plac za sztuka „Łysek z pokładu Idy kontra oszkliwe zombioki”. Latoś pisoł Melōn ô babie ôd Erwina, co jeździyła do Paryża co dwa tydnie ôpiekować sie starōm Francuzkōm, a tam sie wydała po cichu za drugigo chłopa, co na Sorbōnie wykłodoł. Jak sie już chłopy trefiyły, to przi piwie rozważowali, co ôni sōm dlo sia, kej majōm ta sama baba? A ôna na kōniec prziwiōzła se trzecigo, Bercika, kerymu było dwadziyścia lot.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Grzegorz Sztoler (łōński rok mioł wyrōżniyni za „Kolynda”) napisoł latoś „Łostatni geburstag”, kaj staro ciotka pije sama do sia a spōmiono stare czasy, biyda. Ciotka niy chce, coby jōm pochowali w jednym grobie z ôjcami, bo mo do ôjca żol, że ich było w dōma jedynoście, a ôni musieli ciynżko robić, jak ôjciec piōł, a ôżarty ich ze flintōm gōniōł (bōł fesztrym).

Na kōniec Łukasz Buszman (łōński rok bōł drugi za „Ankieta”). Ôroz znodli my sie we biōrze Prymiera Rzeczypospolitej Ślōnskij we Katowicach. Prymier ze swojim asystyntym a doradcōm rozważowali, co zrobić, coby te Warszawioki niy przijyżdżały sztyjc pod spodek blokować rōnda na roztomańte manifestacyje a marsze. Warszawa była „czornōm dziurōm” na mapie Ślōnska. Ci, co tam sztrajkowali, chcieli deputaty za ciynżko robota we warszawskich korporacyjach. Prymier ze swojimi doradcami uznoł, że trza coś tym ludziōm ôbiecać, jakiś „Plan dlo Warszawy”. Ôbmyśleli, że dajōm im piynć pōnktōw. Jedyn z pōnktōw bōł taki, że zgłoszōm bigos, jako potrawa regiōnalno ze Warszawy, coby se go mōgli we krauzach do roboty nosić, coby im żol niy było, że Ślōnzoki majōm krupnioki a kołocz. Inkszy pōnkt, to bōł tyn, że Stadiōn Narodowy we Warszawie zgłoszōm na Mundial we Hokeju na Trowie, coby sie tam jaki ważne mecze mōgły pokozać. Jedynie na Autōnomijo dlo Warszawy sie Prymier niy zgodziōł, ani na uznani gwary warszawskij za jynzyk regiōnalny w Rzeczypospolitej Ślōnskij, bo je w niyj bezmała za dużo rusycyzmōw.

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Było wesoło a duzo szpasu. Na kōniec jeszcze, dlo tych co chcieli, we inkszej sali groł amatorski  Teatr Reduta Śląska ze Chorzowa ze sztukōm „Ulice Wolności”, co jōm napisoł Piotr Zaczkowski, a  wyreżyserowoł Robert Talatczyk. Było to na 150 lot Krōlewskij Huty, a grane było po ślōnsku

Tōż tak sie skōńczōł tyn piykny wieczōr. Na bezrok zaś bydzie kōnkurs na jednoaktōwka po ślōnsku – już dziewiōnty.

Fojerman

 

 

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza