Kraj Morawskoślōnski: 60 celōw turystycznych za darmo!

Regyrōnek Kraju Morawskoślōnskego dlŏ retowania branży turystycznej skuli strat, jake przyniōsła jym pandemijŏ korōnawirusa, otwiyrŏ ôd dzisiej do 31 października 2020 aże 56 atrakcyjōw turystycznych do zwiedzaniŏ za darmo! Naszykowanŏ je szpecjalnŏ strōna, kerŏ dostypnŏ we wersyji czeskej i polskej.

Atrakcyje podzielōne sōm na 7 kategoryjōw, kaj miyndzy inkszymi idzie szukać podug zamkōw abo zabytkōw techniki. Sōm tez informacyje ô darmowych akcyjach, jak Europejske Dni Dziedzictwa.

Wszystkie ôbiekty majōm swoje wizytōwki:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Nojbarzij pōmocnŏ je interaktywnŏ mapa, kaj zarŏz widziymy fotografije atrakcyjōw i jych plac na mapie:

Tu też idzie całŏ lista ôglōndać w wersji do druku:

Dej pozōr tyż:  Tydzień śląskiej nauki w Europarlamencie, czyli Śląsk w Europie 3.0!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza