Koszyńcin: szandarzi znŏdli porwane auto

Lublinieccy kryminalni znŏdli złodzieja, co porwoł auto na poczōntku lipnia w Koszyńcinie. Na szlak sprŏwcy, kerym pokŏzoł sie miyszkaniec tyj miejscowości, wpadli dzielnicowi. Decyzyjōm prokuratora 51-latek ôstanie pod policyjnym dozorym

Na poczōntku lipnia lublinieccy policyjōny przijōnli zgłoszynie ô porwaniu autawe Koszyńcinie. W nocy z 4 na 5 lipnia z niyzawartego garażu złodziyj ukrŏd seata cordobã. Pŏrãnŏście dni niyskorzij inkszy miyszkaniec tyj samyj miejscowości zgłosiōł porwanie dokumyntōw z niyzawartego auta ôstawiōnego przi ulicy Szkolnyj. Policyjōny zabezpieczyli ślady, ôdpytali świŏdkōw i napoczli poszukowania sprŏwcōw tych przestympstw.

W piōntek po połedniu na szlak raubiyrza auta wpadli dzielnicowi z koszyńcińskigo posterōnku. Wachtyrze prawa społym z kryminalnymi pojechali do dōmu podyjzdrzywanego chopa i na terynie posesyje znŏdli skradziōnego seata. Nojprzōd śledczy niy łōnczyli spraw porwaniŏ auta i dokumyntōw ze sobōm. W czasie przeszukaniŏ pokŏzało sie jednak, iże 51-latek je sprŏwcōm ôbōch przestympstw. Policyjōny zabezpieczyli skradzione wozidło i dokumynta, a raubiyrz trefiōł do policyjnego heresztu. Po przedstawiyniu ôbskarżyń, decyzyjōm prokuratora ôstanie pod policyjnym dozorym. Grozi mu terŏz 5 lŏt heresztu.

Zdrzōdło: KPP Lubliniec

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza