Konserwacja najstarszej księgi metrykalnej z Tychów z lat 1677–1710

Kolejna odsłona cyklu „Mozaika górnośląska” to spotkanie wokół konserwacji najstarszej księgi metrykalnej z Tychów. Poza zapisami metrykalnymi pochodzącymi z lat 1677–1710, zawiera ona również cenne inwentarze dotyczące kościoła i parafii św. Marii Magdaleny. Księga obecnie stanowi część zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach.

Prace konserwatorskie tego obiektu przeprowadziły konserwatorki zabytków na podłożu papierowym: dr Katarzyna Kwaśniewicz oraz mieszkająca w Tychach mgr Danuta Skrzypczyk, które zaprezentują ich efekty. W trakcie spotkania uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się: co to są dudki, format „folio fracto” oraz „oprawa mnisza” i czy jest ona wyjątkowa. Na jakim papierze oraz jakim atramentem zostały zapisane karty księgi? Konserwatorki opowiedzą także, jak przebiegał proces konserwacji, na jakie problemy natrafiono oraz jak je rozwiązano.

Trzecim gościem będzie dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach – dr Wojciech Schäffer (również tyszanin), który jest autorem wniosku o dofinansowanie prac w ramach ogólnopolskiego konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2021″. Złożony projekt zajął 3 miejsce (kwota wsparcia wyniosła 63 900 zł brutto) na 17 wniosków dofinansowanych. Był jednym z 39 ocenionych pozytywnie na 54, które przesłano w ramach konkursu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Dotacje przyznawane są od 2016 roku w celu opracowania, udostępniania oraz zabezpieczenia materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. O przyznanie dotacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ubiegać się mogą m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Poza faktem, że odnowiona najstarsza księga zawiera dane na temat mieszkańców Tychówtworzących się przysiółków tej wsi oraz sąsiednich Paprocan, odnotowano w niej również osoby pochodzące z innych miejscowości (występują oni jako nupturienci, czyli osoby mające zawrzeć związek małżeński, świadkowie ślubów lub chrzestni). Podnosi to jej rangę, gdy weźmie się pod uwagę, że np. sąsiadujący z Tychami Bieruń Stary posiada księgi metrykalne zdekompletowane lub z późniejszego okresu. Pośród tyskich metryk odnaleźć można dane dotyczące również mieszkańców pochodzących z Cielmic, Urbanowic czy też Bierunia Starego.

Dej pozōr tyż:  Marsz na Zgoda 2023

data: 24 marca 2022 (czwartek), godz. 18.00
miejsce: Muzeum Miejskie w Tychach, Stary Magistrat, pl. Wolności 1
goście: dr Katarzyna Kwaśniewicz i mgr Danuta Skrzypczyk – konserwatorki zabytków na podłożu papierowym oraz dr Wojciech Schäffer – dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach
prowadzi: Agnieszka Ociepa–Weiss
zapisy:
887 450 212 (także SMSem), g.oleksy@muzeum.tychy.pl
wstęp wolny

więcej: https://muzeum.tychy.pl/wydarzenie/konserwacja-najstarszej-ksiegi-metrykalnej-z-tychow-z-lat-1677-1710-z-zasobu-archiwum-archidiecezjalnego-w-katowicach/

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza