Kōnopije indyjske we szranku

Szandarzi kryminalni z Cieszyna chyciyli chopa podyjzdrzanego ô hodowanie kōnopiji indyjskich. W pōmiyszkaniu ôd 29-latka policyjōny znŏdli 6 dōnic kerzōw i bez 250 gramōw marihuany. Za to przestympstwo grozi do 10 lŏt heresztu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Policyjōny z cieszyńskiego wydziału kryminalnego uzdali, iże w pōmiyszkaniu na jednym z ôsiedli w Cieszynie, lokatōr mioł hodować kōnopije indyjske.

Jak szandarzi zaklupali na dźwiyrze z pōmiyszkaniŏ i weszli do postrzodka poczuli charakterystycznõ wōń, co ino potwierdziyła, iże jejich dōmysły były akuratne. Chop zachowywoł sie nerwowo. Skŏzoł niyskorzij policyjōnōm, kaj w jednyj z izbōw, we szranku hoduje kōnopije indyjske. Policyjōny zabezpieczyli 6 kerzōw konopiji jak tyż sprzynt do jejich ôbrŏbianiŏ. Ôkrōm tego w pōmiyszkaniu funkcjōnariusze znŏdli jeszcze bez 250 gramōw marihuany.

Policyjōny przedstawiyli 29-latkowi ôbskarżynie hodowle konopije indyjskij i posiadaniŏ srogij wielości narkotykōw. Za to przestympstwo chopowi zgodnie z ôrdōnkym ô szperowaniu narkomanije grozi do 10 lŏt heresztu. Ô jego dalszym losie uzdŏ prokuratōr i gyricht.

Fot: KPP Cieszyn

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-