Konkurs ku pamięci Josepha von Eichendorffa

Koło Gospodyń Wiejskich

Ligota Łabędzka

kgwligotalabedzka@gmail.com

 

          Klub Twórców Górnośląskich

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

KARASOL

i wydawnictwo SILESIA PROGRESS

 

Zapraszają do udziału w konkursie ku pamięci Josepha von Eichendorffa i dla popularyzacji jego spuścizny.

W okolicach 10 marca 2023 przewidujemy finał konkursu o Josephie von Eichenedorffie.

Do tego czasu na wachtyrzu.eu będziemy publikowali pytania i odpowiedzi przygotowane na finał.

Pytania i odpowiedzi są w trzech językach.

W finale planujemy  jedynie zagadnienia uprzednio opublikowane na wachtyrzu.eu.

Finał zostanie przeprowadzony jako gra planszowa.

Punkty zdobyte  w finale będą zależne od języka wylosowanego  pytania (polski x 1,niemiecki x 2, śląski x 3). Dopuszczamy  odpowiedzi w dowolnym języku.

Zasady kwalifikacji do finału ogłosimy  26 listopada 2022.

Konkurs pomyślany jest jako zabawa literacka, a więc można nadsyłać pytania: lubina@interia.pl

Pierwsze trzy pytania:

1.a. Kim było ôjcowie Eichendorffa? 

1.b.  Na czym spolygała robota Adolfa Rudolfa Freiherra von Eichendorffa?

Ôjcami Eichendorffa byli pruski ôficyjer Adolf Teodor Rudolf Freiherr (1756 – 1818r.) i ônego baba Karoline ze dōma Freiin von Kloch (1766 – 1922r.).

 

17.a.  Warum entschied sich Eichendorff für die Fortsetzung des Studiums in Heidelberg?

Heidelberg im neuen, dem napoleonischen Rheinbund zugehörigen Großherzogtum Baden lief nicht Gefahr angegriffen zu werden und in die Universität war nach 1803 viel investiert worden.

3.a. Jak długo rodzina Eichendorffów mieszkała na Śląsku?

3.b. Jakie było wyznanie von Eichendorffa?

Katolicka rodzina szlachecka Eichendorffów ma swoją siedzibę na Śląsku od XVII wieku.

Dej pozōr tyż:  Lektury (w języku górnośląskim) dla liceum ogólnokształcącego

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; publicysta, pisarz, moderator procesów grupowych, edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza