Konkurs ku pamięci Josepha von Eichendorffa #2

Koło Gospodyń Wiejskich

Ligota Łabędzka

kgwligotalabedzka@gmail.com

          Klub Twórców Górnośląskich

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

KARASOL

zapraszają do udziału w konkursie ku pamięci Josepha von Eichendorfa i dla popularyzacji jego spuścizny.

W okolicach 10 marca 2023 przewidujemy finał konkursu o Josephie von Eichenedorffie.

Do tego czasu na wachtyrzu.eu będziemy publikowali pytania i odpowiedzi przygotowane na finał.

Pytania i odpowiedzi są w trzech językach.

W finale planujemy  jedynie zagadnienia uprzednio opublikowane na wachtyrzu.eu.

Finał zostanie przeprowadzony jako gra planszowa.

Punkty zdobyte  w finale będą zależne od języka wylosowanego  pytania (polski x 1,niemiecki x 2, śląski x 3). Dopuszczamy  odpowiedzi w dowolnym języku.

Zasady kwalifikacji do finału ogłosimy  26 listopada 2022.

Konkurs pomyślany jest jako zabawa literacka, a więc można nadsyłać pytania: lubina@interia.pl

 

Przypominam  pierwsze trzy pytania:

1.a. Kim było łojcowie Eichendorffa? 

1.b.  Na czym spolygała robota Adolfa Rudolfa Freiberra von Eichendorffa?  

Łojcami Eichendorffa byli pruski łoficyjer Adolf Teodor Rudolf Freiherr (1756 – 1818r.) i łōnego baba Karoline ze dōma Freiin von Kloch (1766 – 1922r.).

Wersję śląską opracował pan Eugeniusz Kosmała.

17.a.  Warum entschied sich Eichendorff für die Fortsetzung des Studiums in Heidelberg?

Heidelberg im neuen, dem napoleonischen Rheinbund zugehörigen Großherzogtum Baden lief nicht Gefahr angegriffen zu werden und in die Universität war nach 1803 viel investiert worden.

3.a. Jak długo rodzina Eichendorffów mieszkała na Śląsku?

3.b. Jakie było wyznanie von Eichendorffa?

Dej pozōr tyż:  Grunt to bunt. Prof. Bogusław Bierwiaczonek posadził dąb Johna Baildona

Katolicka rodzina szlachecka Eichendorffów ma swoją siedzibę na Śląsku od XVII wieku.

 

Poniżej następne  cztery pytania:

6.a. Dokąd udał się Joseph von Eichendorff w roku 1794 i roku 1799?

W 1794 wyjechał do Pragi, w 1799 do Karlsbadu i ponownie do Pragi, po czym w pierwszych zapiskach zapisał swoje wrażenia z podróży.

2.a.  Ze jakijsik familije wandlowała sie matka Eichendorffa?

2.b. Fto erbnōł Zōmek Lubowitz?

Łōnego matka wandlowała sie ze ślōnskij familiji ślachyckij, ze keryj to iścizny erbła łōna Zōmek Lubowitz.

Wersję śląską opracował pan Eugeniusz Kosmała.

22.a. Was war der „Eleusinische Bund“?

Zusammen mit den befreundeten Theologen Friedrich Strauß und Wilhelm Budde (1786–1860, Pseudonym „Astralis“) verbanden sie sich im „Eleusinischen Bund“ und tauschten ihre Dichtungen aus.

Jak interpretować poniższy fragment?

Po wojnie, w drugiej połowie lat pięćdziesiątych rozpoczęto na wielką skalę badania twórczości Eichendorffa, i to nie tylko w Niemczech, a całej Zachodniej Europie, Stanach Zjednoczonych, a nawet Japonii i Chinach

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza