Kōmplet tynisistek ze Ślōnska już we 1/8 Australian Open

Petra KvitováKvěta Peschke, tynisistki rodzōne we ślōnskim Bilovcu, sōm już we 1/8 finału Australian Open.

Petra Kvitová wygrała wszyske szpile do zera. We 1/16 ze Belindōm Bencic ze Szwajcaryje. We 1/32 ze Rumunkōm Irinōm-Cameliōm Begu, a we 1/64 ze Magdalénōm Rybárikovōm ze Słowacyje.

We 1/8 czekŏ na niã Amanda Anisimova, Amerykōnka ruskygo pochodzyniŏ. Szpil bańdzie grany ze soboty na niedziela naszego czasu.

We deblu kobiyt Květa Peschke we parze ze Nicole Melichar (USA) we 1/32 wygrały z parōm Watson / Maria 2-1 a we piōntek rano we 1/16 finału wygrały parōm Nadija Kiczenok (Ukraina) / Yafan Wang (Chiny) 2-0.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Z kim przidzie jym grać we 1/8 finału, to bańdzie wiadōmo dopiyro we sobota rano.

Australian Open to je co roku piyrszy turniyj Grand Slam tynisa.

 

Foto: Andrew Campbell / CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Dej pozōr tyż:  Chorzów: kolejny spektakl w ramach ChTO

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza