Klub Twórców Górnośląskich i Tour de Konstytucja

19 czerwca w Katowicach – Muchowcu w ramach akcji Tour de Konstytucja.pl miało miejsce spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich panem Adamem Bodnarem.

Na zaproszenie pani Anny Ciszewskiej, animatorki KODów Kultury, gdzie wśród wielu autorów można znaleźć pisarki i pisarzy związanych z Klubem Twórców Górnośląskich KARASOL wystawiliśmy w Kawiarence Kulturalnej towarzyszącej Tourowi Justitii obok  zaprezentowanych  fotografii Józefa Ligęzy, wydruków akwarel Grzegorza Chudego i plakatów z przedstawień Teatru Korez książki pisarzy KTG KARASOL.

Kawiarenkę odwiedziło sporo osób, w tym Adam Bodnar oraz euro deputowany  Łukasz Kohut.

Na niezwykle interesującym spotkaniu obecni byli śląscy sędziowie, adwokaci i prokuratorzy. Nie tylko mogliśmy posłuchać wielu światłych wypowiedzi, ale również zadawać pytania, na które RPO odpowiadał obszernie i jasno. Każdy uczestnik spotkania otrzymał egzemplarz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z autografem RPO.  Oklaskami przyjęto stwierdzenie, że dla części Ślązaków konstytucja ma bardzo duże znaczenie ze względu na starania o uznanie śląskiego językiem regionalnym. Popieram tę inicjatywę – powiedział Bodnar.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Urszula Nierada-Kwiatkowska

Dej pozōr tyż:  Rogoźnicko Watra - inacy tref na Podhalu s akcyntym ślōnskim

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza