Kino Kuźnia we Muzeum Ślōnskim

Latoś dziynki seansom plynerowym w Kinie Kuźnia bydymy mogli ôbznajōmić sie z roztōmajtymi ôbliczami byciŏ chopym.

Ôbejzdrzymy starania pedagogiczne nad grupōm ôstudnych synkōw, jak i proces resocjalizacyje już majoryntnych chopōw. A przi prziglōndaniu sie niykerym bohatyrōm, bydymy mogli podyjzdrzeć proces szukaniŏ włŏsnyj tożsamości.

Na seanse stymp darmowy!

Repertuar Kina Kuźnia:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

14 lipnia Samotny chop (A Single Man, reż. Tōm Ford, 2009 r.), godz. 21:30.

Piykny ôbrŏz żałoby angelskigo wykłŏdowcy po swojim wielorocznym partnyrze. Akcyjŏ filmu rozegrŏwŏ sie w latach 60. w słōnecznyj Kaliforniji, w czasie kryzysu kubańskigo. Niyôbyczajny ôbrŏz jednego dnia, co może umiynić cołke życie. W roli głownyj nōminowany do Oskara Colin Firth.

28 lipnia Jabka Adama (Adams æbler, reż. Anders Thomas Jensen, 2005 r.), godz. 21:30.

Drōg do zbŏwiyniŏ je mocka… kerõ ôbiere Adam? Adam to neonazista, co trefiŏ na resocjalizacyjõ do wiejskij fary, kludzōnyj ôd pastora Ivana (w tyj roli niyôbyczajny Mads Mikkelsen). Ôkrōm niego przebywajōm tam Araber terrorysta i były tenisista alkoholik. Co wyniknie z takigo ciekawego miszōngu?

11 siyrpnia W miano… (W imię, reż. Małgorzata Szumowska, 2013 r.), godz. 21:30.

Kajś na kōńcu świata rozgrŏwŏ sie bōj ô siebie. Ksiōndz Adam (w tyj roli Andrzej Chyra) kamraci sie z miyjscowym karlusym z problymami. Jednak ta relacyjŏ stanie sie pretekstym dlŏ ksiyndza Adama, coby ôdpedzieć sie na pytanie, co przed nim uciyk w sztand duchowy.

Dej pozōr tyż:  Hart Wegner: Off Paradise – cz.1

25 siyrpnia Chōrzysty (Les choristes, polski tytuł Pan od muzyki, reż Christophe Barratier, 2004 r.), godz. 21.30.

Nōminacyjŏ do Oskara w 2004 roku za nojlepszy film niy po angelsku. Do ôstrzodka dlŏ ciynżkich modych po wojnie trefiŏ rechtōr muzyki. Nojprzōd niy wiy, jak dotrzeć do swojich wychowankōw atoli z czasym udŏwŏ mu sie chycić z niymi kōntakt dziynki muzyce. Synki poleku napoczynajōm traktować lekcyjŏ muzyki za ôdskoczniã ôd surowego traktowaniŏ jak tyż nabiyrajōm nadziejã na lepsze jutro.

Pozōr! Seanse pokazowane bydōm w ôkolicy kuźnie, a w razie złych warōnkōw atmosferycznych bydōm przeniysiōne do budōnku stolarnie.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza