Katowicka delegacja w strefie kibica w Trzyńcu

Hokeiści HC Oceláři Třinec po dwóch meczach u siebie kolejne dwa grali w stolicy Moraw, Brnie. Jednak w Trzyńcu nie zapomniano o swoich kibicach i fani mogli kibicować popularnym DRACHOM przed domem kultury TRISIA.

Podczas dzisiejszej transmisji nie zabrakło również katowickiej delegacji, która bardzo szybko zintegrowała się z miejscowymi kibicami Oceláři. Strefa wypełniała się powoli, ale w trakcie pierwszej tercji pękała już w szwach.

Niestety HC Oceláři Třinec przegrało oba wyjazdowe mecze – wczoraj 3-2 a dzisiaj 5-2 i przegrywa całą rywalizację 3-1. Następne spotkanie w niedzielę w Trzyńcu.

Gra się do 4 zwycięstw.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jacek Tomaszewski – relacja i zdjęcia

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza