Katowice: Ubierz kolorowe skarpety i pobiegnij na rzecz osób z zespołem Downa

Już w sobotę 18 marca w Katowicach odbędzie VI Bieg Kolorowej Skarpety. Organizatorem wydarzenia, które odbywa się z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa, jest NSSP „Arka Noego”, której uczniami są osoby z Trisomią 21. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby dorosłe. Obowiązują zapisy poprzez wysłanie emaila na promocja@fundacjaarkanoego.pl lub w dniu zawodów.  Nie ma wpisowego.

To już tradycja, że w okolicach 21 marca, kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa, Fundacja Arka Noego, która w katowickich Panewnikach prowadzi Niepubliczną Specjalną Szkołę Podstawową dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowany, w tym osób z zespołem Downa, organizuje Bieg Kolorowej Skarpety.

– Ideą Biegu Kolorowej Skarpety jest m.in. podniesienie poziomu wiedzy i akceptacji osób z zespołem Downa, zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej tej wady genetycznej, propagowanie praw i dobra ludzi z Zespołem Downa oraz integracja z nimi, a co za tym idzie zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie – podkreśla Magdalena Skorupa-Grajner, prezes Fundacji Arka Noego.

Dystans biegu, którego trasa przebiega leśnymi ścieżkami katowickich Panewnik i Ligoty, wynosi 3,21 km. Trasę można pokonać biegiem, marszem lub spacerem. Start o godz. 10.00. Biuro zawodów, gdzie należy się zarejestrować i odebrać pakiety startowe, będzie otwarte od godz. 9.00. Udział w wydarzeniu mogą wziąć osoby dorosłe. Podczas biegu nie jest prowadzona klasyfikacja, nie ma pomiaru czasu. Wszyscy, którzy ukończą bieg, są zwycięzcami i otrzymają pamiątkowe medale. Nie ma wpisowego. Będą wystawione skarbonki, by wesprzeć Arkę Noego na rozbudowę budynku szkoły.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Bytom: Wystawa Górnośląskie kroszonki 2023  

Dystans biegu, a także data Światowego Dnia Zespołu Downa nie są przypadkowe. 21.03 oraz 3,21 nawiązują  do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów.

Święto zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, natomiast od 2012 roku organizowane jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

– Symbolem Zespołu Downa są kolorowe skarpetki będące synonimem niedopasowania genotypowego z jakim borykają się osoby z zespołem Downa, wyzwań życia społecznego, ale także ich wyjątkowości. Zachęcamy uczestników do założenia kolorowych skarpetek, które są częścią każdego pakietu startowego. Jesteśmy pewni, że 18 marca w Katowicach to będzie święto radości, a życie osób z zespołem Downa, barwne i szczęśliwe – podsumowuje Magdalena Skorupa-Grajner.

Więcej informacji na stronie: www.fundacjaarkanoego.pl

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza