Katowice: specjalna oferta Teatru Śląskiego dla osób z Ukrainy

Wydarzenia, które w najbliższym czasie odbędą się w Teatrze Śląskim:

* w najbliższy czwartek, 10 marca 2022 roku, przed budynkiem Teatru Śląskiego o godz. 18.00 odbędzie się Czytanie dla Ukrainy. Zapiski z wojny. Zapiski, notatki, listy i poezję, które cały czas otrzymujemy od autorów z Ukrainy, będą czytali aktorzy i aktorki Teatru Śląskiego, a także osoby z Ukrainy. Czytaniu będzie towarzyszyć zbiórka na rzecz Ukrainy prowadzona przez katowicki oddział PCK.

* Na wszystkie spektakle Teatru Śląskiego są dostępne bezpłatne wejściówki dla osób z Ukrainy.

* TEATR KONESERA W TEATRZE ŚLĄSKIM – 14 marca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 18.00 odbędzie się kolejny spektakl w ramach cyklu Teatr Konesera w Teatrze Śląskim. Spektakl “Nad Niemnem. Obrazy z czasów pozytywizmu”, na podstawie powieści Elizy Orzeszkowej, w Teatrze im. Juliusza Osterwy wyreżyserował Jędrzej Piaskowski.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Lubelski spektakl, podobnie jak powieść, nie jest naturalistycznym dokumentem, a raczej rodzajem patriotycznej baśni, kreowanego na scenie marzenia o nowej wspólnocie społecznej. Źródłem inspiracji dla konstruowania tej fantazji jest wnikliwe spojrzenie Orzeszkowej na naturę, której autorka poświęca wiele uwagi, jakby szukała w niej odpowiedzi czy ratunku. A także na wieś i całą szeroko rozumianą kulturę ludową, w tym na systemem wartości oparty na kulcie pracy, życiu w zgodzie z porządkiem natury oraz etosie chrześcijańskim. Orzeszkowa przekuwa skompromitowane bądź zawłaszczone symbole dawnych czasów, motywy i obrazy w zbiór nowoczesnych wartości i idei, które łączą pod jednym sztandarem Polaków różnych pokoleń, poglądów i klas. Produkcja: Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie. TEATR KONESERA W TEATRZE ŚLĄSKIM to przegląd przedstawień mistrzowskich pod Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Dej pozōr tyż:  Marsz Autōnomije 2024

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza