Katowice: skarbonka Dom Aniołów Stróżów w Galerii Katowickiej

Nadal jest wiele dzieci potrzebujących opieki i wsparcia oraz młodzież, która nie znajduje zrozumienia u dorosłych i rówieśników. Dla nich wszystkich bezpieczną przystań tworzy 8 placówek Domu Aniołów Stróżów, z którym od niedawna współpracuje Galeria Katowicka. Od 14 września można tu wesprzeć organizację, wrzucając choćby symboliczną złotówkę do oryginalnej, żółto-szarej zakręconej skarbonki.

Dom Aniołów Stróżów od ponad 25 lat prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin z terenu Katowice – Załęże. W ramach organizacji funkcjonują świetlice terapeutyczne, kluby rozwoju, projekty uliczne oraz poradnia rodzinna, wspomagająca łącznie 80 rodzin. Każdego dnia jej pracownicy troszczą się o 130 osób w wieku od 2,5 do 18 lat, a w ciągu roku z ofertą nieodpłatnych zajęć i opieki docierają do około 600. Jednak aby działać, te wyjątkowe dla młodych ludzi miejsca potrzebują pomocy oraz zaangażowania prywatnych osób i instytucji.

Nasza działalność nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie, jakie otrzymujemy każdego dnia od samorządów, firm oraz indywidualnych darczyńców. Cieszymy się, że do tego grona dołącza także bliska lokalnej społeczności Galeria Katowicka. Mieszkańcy miasta już nie raz udowodnili, że mają wielkie serca. Jesteśmy przekonani, że podobnie będzie również i tym razem. Zachęcamy wszystkich do wsparcia podopiecznych Domu Aniołów Stróżów oraz dołożenia swojej cegiełki w Katowickiej. Pamiętajmy, że każda złotówka ma znaczenie – mówi Monika Bajka, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: wkrótce ruszy Jarmark Bożonarodzeniowy

Wsparcie Domu Aniołów Stróżów to już kolejna akcja pomocowa, do której włączyła się Galeria Katowicka. Tym razem, we współpracy z beneficjentem, w obiekcie prowadzona jest zbiórka pieniędzy. Datki gromadzone są w specjalnej skarbonce, usytuowanej w części restauracyjnej.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Współpraca z Domem Aniołów Stróżów to dla Katowickiej naturalny krok – z radością włączamy się w kolejne charytatywne przedsięwzięcie. Wszystkie nasze poprzednie akcje potwierdziły, że nasi klienci mają ogromne serca i wolę pomagania – z pewnością nie przejdą obok tej inicjatywy obojętnie. Serdecznie zapraszamy do udziału w zbiórce – zachęca Anna Szczerkowska, Marketing Manager Galerii Katowickiej. 

Skarbonka Domu Aniołów Stróżów znajduje się na poziomie +2 w strefie restauracyjnej Galerii Katowickiej. Serdecznie zapraszamy!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza