Katowice: “Prosimy do stołu” Rokita, Szczerek, Chojnacki

Prosimy do stołu! Stół stanie na Dużej Scenie Teatru Śląskiego a widownię ustawimy kameralnie na senie wokół. Przy stole zasiądzie Zbigniew Rokita, laureat tegorocznej nagrody literackiej Nike 2021 za książkę o Śląsku pt. „Kajś” oraz jego goście: dziennikarz i pisarz Ziemowit Szczerek i nasz aktor Dariusz Chojnacki. Na stole stanie śląski kołocz, który zostanie podzielony pomiędzy wszystkich uczestników i widzów spotkania. Do “teatralnego stołu” zapraszamy również państwa!

Przy kołoczu, w nienapiętej atmosferze odbywać się będzie śląska rozmowa o pisaniu, o teatrze, o Śląsku i o czym jeszcze gościom i gospodarzom przyjdzie do głowy pogadać. Spotkanie poprowadzi dziennikarz, Marcin Zasada. Wstęp – tylko złotówkę.

Zapraszamy 23 października o 18.00 na Dużą Scenę Teatru Śląskiego!

Źródło: Teatr Śląski

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 29.01.2023

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza