Katowice: Mode fusbalŏrki GKS majstrym Polski

Mode fusbalŏrki GKS Katowice (U-15) po wygraniu szpilu ze Stomilem Ôlsztyn 6-0 (tory: Gutowska 2, Witek 2, Wieczorek, Bednarek) zdobōły piyrszy plac we Cyntralnej Lidze Juniorek U15, co ôznaczŏ iże ôstały majstrym we swojyj kategoryji wiekowej. Gratulujymy!

We szpilu grały: Lozio, Kawulka, Bednarek, Gutowska, Wieczorek, Witkowicz, Ostalecka, Thamm, Krakowiak, Witkowska, Witek oraz Baumert, Czakańska, Przetak, Markowicz, Stalmach, Kociuba, Wiechowska.

Wiyncej po polsku na strōnie Młodej Gieksy.

Zdrzōdło informacyje i fotografije: http://www.mloda-gieksa.pl/article.php?id=1363

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Marsz Autōnomije 2024

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza