Katowice: Inauguracyjŏ 9. Dni Góreckiego

Latoś, 9. Miyndzynarodowe Dni ôd Henryka Mikołaja Góreckiego, zainauguruje kōncert Ôrkiestry Symfōnicznej Filharmōnije Ślōnskij pod batutōm Yaroslava Shemeta, ze znakōmitymi solistōma – flecistōma Łukaszym Długoszem i Agatōm Kielar-Długosz.

W programie dwie kōmpozycyje na dwa flety i ôrkiestra: prawykōnanie dzieła ôd Mikołaja Piotra Góreckiego i kōncert ôd Enjotta Schneidera, a utwōr ôd Jerzego Kornowicza a jedno z nojwiynkszych dzieł ôd Piotra Czajkowskiego – VI Symfonia h-moll Patetycznŏ.

Wykōnawcy:

Łukasz Długosz – flet
Agata Kielar-Długosz – flet
Yaroslav Shemet – dyrygent
Ôrkiestra Symfōniczna Filharmōnije Ślōnskij

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Program:

Mikołaj Piotr Górecki – Raj utracōny, Kōncert na dwa flety i orkiestra (prawykōnanie)
Jerzy Kornowicz – Spiyntrzyniy na orkiestra symfōniczna
Enjott Schneider – Water – element of Infinity
Piotr Czajkowski – VI Symfonia h-moll op. 74 Patetycznŏ

K€ncerty w ramach festiwalu bydōm trwać do 4 grudnia, kiedy to geburstak mioł Henryk Mikołaj Górecki.

Zdrzōdło: www.silesiakultura.pl

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 29.01.2023

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza