Katowice: Benefis Alojzego Lyski

Zapraszamy na Benefis Alojzego Lyski, pisarza, górnośląskiego regionalisty, polityka i nauczyciela. Bogaty życiorys i nieustająca aktywność na różnych polach to okazja do spotkania z przyjaciółmi,  sympatykami i czytelnikami. A okoliczności są szczególne –  Alojzy Lysko w tym roku świętuje 60-lecie pracy twórczej. To również szansa na poznanie najnowszej odsłony, popularyzującego historię Górnego Śląska, cyklu pn. „Duchy wojny” (tom 9).

W trakcie spotkania Tomasz Wrona zaprezentuje laudację,  fragmenty książki odczyta Mirosław Neinert, Maria Lipok-Bierwiaczonek porozmawia z Autorem, wiersz okolicznościowy wybrzmi w interpretacji Sławomira Fudali. Zespół Bojszowianie oraz wójt gminy Bojszowy Adam Duczmal również uświetnią uroczystość a Krystian Węgrzynek poprowadzi benefis gościa Biblioteki Śląskiej.

Zapraszamy 6 października 2021 r., godz. 17.00, Biblioteka Śląska, sala Parnassos , plac Rady Europy 1, Katowice.
Spotkanie odbędzie się zgodnie z wymogami bezpieczeństwa sanitarnego.  Liczba miejsc ograniczona.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza