KATEDRA Paedagogia Maioris Silesiae cz. 3

KATEDRA

Paedagogia Maioris Silesiae

Paedagogia Maioris Silesiae
to myśli dawnych oraz współczesnych nauk pedagogicznych
potwierdzone badaniami naukowymi
przede wszystkim przez neuronauki,
sprawdzonymi w praktyce szkolnej,
opisane w literaturze przedmiotu –
tym samym myśli te poddane zostały co najmniej falsyfikacji.

Paedagogia Maioris Silesiae
to prawdy oczywiste głoszone przez:
Konfucjusza – Sokratesa – Platona – Jezusa
Wilhelma von Humboldt
Manfreda Spitzera – Semira Zekiego – Jean-Pola Martina
Petry Hölscher
Hypatię – Hildegardę z Bingen
Marię Montessori – Janusza Korczaka – Aleksandra Kamińskiego
oraz
Avicennę – Gallena- Hipokratesa – Paracelsusa
Newtona – Einsteina – Hawkinsa

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Paedagogia Maioris Silesiae
to metoda kognitywno-selektywno-generatywna
POZNAWAJ – WYBIERAJ – WDRAŻAJ DOBRE WZORCE

Część trzecia:
(proszę o wydrukowanie i położenie obok siebie, nastepnie o komentowanie, doradzanie, uzupełnianie i przesłanie.
Mój adres: lubina@interia.pl
Wolniej znaczy szybciej!
Im wolniej rośnie drzewo, tym twardsze drewno.
Pamiętajmy, że wichry drzewa łamią, lecz trzcina ugnie się tylko,
a trawa pozostanie zielona.

Reformy to wichry przemian – to rewolucja. Oświata cierpi z powodu reform. Reformy są fatalne dla uczenia się.
Człowieka nie wolno formować uderzeniami młotka – wskazane jest przyglądanie sie górskim potokom, jak działają na ostry złom skalny, co robią nurty rzeczne z głazami, fale morskie z piaskiem.

W Starożytnej Grecji dzięki zachowaniu odpowiednim proporcji,
uzyskiwano efekt harmonii, doskonałości.
Starożytna Grecja hołdowano ideałowi człowieka, który łączy w sobie piękno fizyczne, , dobroć i męstwo, – kalokagatię.
od najmłodszych lat kształtowano obywateli, tak, aby w swym dorosłym życiu żyli zgodnie z tym ideałem.
Deszcze padają na lasy, lasy chłoną wodę korzeniami, woda wzmacnia korzenie, nadmiar wody drzewa przekazują w głąb lądu i ożywiają pola, łąki, a nawet pustynie.
Śnieg i lód rozmarznięte spływają strumieniami ze szczytów gór…

Dej pozōr tyż:  Fides et Ratio Paedagogia Maioris Silesiae cz.13

Nie należy przyspieszać.
Bo ucierpią zbiory.
Kultura to pielęgnowanie upraw – powoli łagodnie,
Oszczędnie czerpiąc ze sprawdzonych wzorów.

Mniej znaczy więcej

Ucz się od najlepszych:

– bądź zwięzły niczym Konfucjusz (streszczaj się);
– ubieraj mądrości w przypowieści niczym Jezus (opowiadaj);
– rozmawiaj niczym Sokrates (prowadź dyskurs).

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; publicysta, pisarz, moderator procesów grupowych, edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza