Kamraty a kamratki: Ingemar Klos

Ingemara Klosa zawsze możecie zaprosić do siebie, albo wprosić się do Żernicy i słuchać jego opowieści i słuchać, i słuchać. Słuchać o Żernicy, o jej legendach i jej teraźniejszości – o konnej procesji, o dzwonach zaginionych i odnalezionych, o Michale i Jadwidze.

O bitwie ateistów, polskich komunistów z Francji, z konną procesją. Komuniści wyszli z  bronią, kijami i widłami, uczestnicy procesji prali krzyżami i chorągwiami…

Księdza Kieslinga z Żernicy i proboszcza z Ostropy ówczasne władze za karę wydaliły z Polski.

Ingemar zainicjował też wraz z DFK posadowienie na cmentarzu w Żernicy pomnika Ślązakom i Ślązaczkom zakatowanym w sowieckich kopalniach.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jest wśród nich Amalia, babcia Ingemara, która umiera w łagrze na Uralu. Wywieziony zostaje dziadek Josef.  Do kopalni w Donbasie trafia ojciec Ingemara 16-letni Ewald, który po uwolnieniu nie zgadza się na zmianę imienia na Edward i nazwisk na Kłos. Ewald Klos zna 4 języki, jest  zdolny i pracowity. Nie wstępuje do PZPR i nie robi kariery.

Z Ingemarem nie we wszystkim trzeba się zgadzać, ale brać go należy poważnie i szanować przy godce i przy robocie, na koniu i przy ołtarzu.

 

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

 

 

 

Dej pozōr tyż:  Anny Málchárková: Grunt – recenzja powieści

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza