Kamratki a kamraty: Marian Kuś

Marian Kuś to osoba wielowymiarowa i wszechstronna. Po ukończeniu prze laty Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nie ogranicza się ani przez chwilę do życia zawodowego i rodzinnego, które pozostają dla niego bardzo istotnego – jak dla większości światłych Ślązaków, w czym partneruje mu żona – Gabriela.

O Marianie Kusiu najlepiej opowiadają zdjęcia z rajdów rowerowych i kajakowych, z rejsów żaglowych po cieplejszych akwenach. Marian śląskość upowszechnia całym sobą i tą śląskością żyje. Na pewno to nie stereotyp kibica-znawcy i teoretyka  przy telewizorze pijącego kiepskie piwo i byle jaką kawę. To i lepiej, że z rodziną oraz przyjaciółmi ze Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego Elektro pokazuje inne możliwości Ślązaka.

A możliwości te nie ograniczają się do sportu tak lub inaczej rozumianego, bo Marian nie tylko piwo warzy wyśmienite i świetnie gotuje, ale także czyta i pisze o tym, co przeczytał, jest członkiem założycielem Klubu Twórców Górnośląskich KARASOL, którego stronę karasaol.pl redaguje.

Jeżeli w życiu chcecie się rozwijać, to to jest dobry przykład.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Aleksander Lubina – germanista, andragog – zdobył wykształcenie w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Jest publicystą, pisarzem, tłumaczem, autorem programów nauczania, poradników i śpiewnika – był nauczycielem akademickim, licealnym, gimnazjalnym i w szkołach podstawowych oraz doradcą i konsultantem nauczycieli

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Pamiętasz...

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza