Kamratki a kamraty: Lajerman

Aleksander Lubina: Kamratki a kamraty – Lajerman

Niy cołki welt z downego piyrwiyj umrził.
Kajnikaj na kirmisach, ôdpustach i żerōm makruny kiejby afy kit, szczylajōm placpatronomia luftbiksom do cycatych maszkaronōw, zwyrtajōm sie na keciokach i inkszych karasolach – aliści najsōmpiyrw asi sie szwarnōm muzikōm paradny lajerman.
Możno spōmnicie se skuli tego lajermana, jako to lotaliście chopcy w galotkach abo kniyhołzach, we wybiglowanych hymdach i strzewikach wyglansowanych gutaminom, ôstrziżynie pińć palcōw nad daklokami, jako to we klajdzikach szytych bez ōma i sztajfowanych bez mamusia paradowałyście dziouszki ufryzowane na rolada eli na francuza abo gryjtka.
Możno uwidzicie tych, co ich już downo niy ma, a sōm… styknie ślypka na chwilka zawrzeć, kiej gro Jan Szymków, Śląski Kataryniarz…

http://kataryniarz-slaski.blogspot.com/p/nasze-multimedia-na-youtube.html
Kataryniarz śląski
+48 603 063 561
kataryniarz.slaski@gmail.com

Dej pozōr tyż:  Jak to młode karlusy chciały prziwołać złe duchy

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza