Kamratki a kamraty: Grzegorz Stachak

Aleksander Lubina: Kamratki a kamraty

(…)Wielkie postaci sztuki miejscy niektóremi
Z łaski swojej Pan Bóg dał tej to szlonskiej ziemi
Ma twórców takich, którzy tak gryfnie działajom
Kunsztyki, że mu równia w Europie nie majom. (…)

Grzegorz Stachak – majster ôd ôblycynio

Grzegorz Stachak ze Lipin godo, co nasze ôblycynie, to do baby: kecki spodnie i kecki wiyrchnie, fortuchy, wiyrzchnie, kabotki, jakle, szlajfki (mieniōm sie tyż sznurkami), purpurki, merynki, galandy – do tego echt korale i gold zausznice. Bogato? Dyć iże bogato!
Do chopa to: hut, kamzla (godajom tyż szaket), do kamzli potrzebujecie wybijane knefle z robotnymi mustrami: bamber żynie krowy, baba ze kosokiym robi na polu kole pastwy…, bruszlok (eli westa), galoty (z hołzyntryjgrami, coby mu niy śleciały – bo to śmiych i ôstuda), hymd, na hymdzie pode kraglym je jedwobka (do kawalera ziylono, do żyniatego modro, rozarot do pana modego) – fuzekle do strzewików trza se spaczeć samymu.
Takie ôblycynie echt na fest, na krzest i do truły, na wesele i na pōnty, takie na bogato, mieni sie ôblycyniem chopskim.
Klaruja genau: Nosza sie po chopsku, to trza spokopić tak: Nosza sie bogato po naszymu.
Możno beztusz, bo Hanusz Dobry narychtowol nōm niy ino Ordunek gōrny, aliści i Ordunek dolny, kaj mało było ô szlachcie i ô panach?
Gold zausznice i strzewiki trza samymu ôbstalować – majster Stachak do wōm adresa. Tako tyż je ze ôblycyniym wiyrchnioślōnskim cieszyńskim, bo cieszyńskiego to Stachak niy szyje, możno dziypiero za jaki czas.
Ôblycynie wiyrchnioślōnskie (rozbarskie, ôpolskie) to niy je strōj ludowy, bo to niy je folklor! Moc ludzi sie tak ôblyko, a Wiyrchni Ślonsk to niy skansen.
Spytou sie mie Grzegorz Stachak: Panie Lubina, hymd to wy chcecie taki, jak zespół Śląsk, eli taki echt ślōnski? Toch mu ofyn pedziôu: Niy, niy chca folkloru – stylizacja może być, folklor świadomy tyż, a udowoczy niy mōm rod.
Jakbyś chcieli pochytać, ô czym tu prawia, to se ôbejrzcie zespół Igora Mojsiejewa, kiery prezentuje polskie tańce – piyknie tańcujom, aliści to richtig ruskie.
Echt wiyrchnioślōnskie rozbarskie, ôpolskie ôblecenie (takie szczyre, takie nasze) narychtuje wōm Grzegorz Stachak, a szafnońć to poradzi festelnie trwale – na cołkie żywobycie styknie, bo galoty majōm sprzōnżka/sznalka na coukiym wieli bachor… Przi fajerach do sie regulować.

Dej pozōr tyż:  In der Kürze liegt die Würze #5 - 21. Juli 2022 Łukasz Kohut und Birgit Sippel schauen sich die Lage der Sprachdiskriminierung im oberschlesischen Rosenberg (Ôlesno) an

Grzegorz Stachak
Świętochłowice
ul. Emanuela Imieli 13
http://merynka.pl/
508-416-590, 516-048-262, 32-770-68-20 merynka.pl

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza