Kamratki a kamraty: Gerard Drozd

Gerard Drozd to kompozytor, kierego gro i sucho cołko planeta. Wto go niy zno, tyn musi sie dopytać. Nie je to takie ciynżkie, bo styknie naszkryflać we internecie: Gerard Drozd. Trza na niygo dać pozōr skuli jego gaby do ukłodania muziki i jego spolygliwyj robotności. Tela wiela ôn szafnōn, takim urobkiym niy moge sie asić żoden inkszy. Na dodatek jego sztiki, jego kompozycyje niy chromajōm, kiej pisze, to niy cuduje – to je gryfne i harmonijne, melodyja i rytm. Tako godajōm ô Drozdzie we Ameryce, we Azji, we Australiji, we cołkiyj Europie. Roz na rok treficie muzika ôd niego na Gliwickim Festiwalu Gitarowym.

Raduje mie, coch trefiōł trzidziyści rokōw nazod, co mogam go podziwiać, kiej godo, abo gro.

To niy je gańba, co my go tu niy forujymy – to wielko sromota do cołkiyj krainy.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Aleksander Lubina

Bajszpile jego muziki:

 

 

 

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Das Flugzeug

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza