Kamratki a kamraty: Dr Charles Karol H. Borowsky

Dr Charles Karol H. Borowsky rodzōny we 1939 we Elgut von Groeling kole Gleiwitz jako Karl Heinz  Borowsky nasōmprzōd godoł po niymiecku. Ôd 1945 jako Karol Borowski we szkole po polskiymu, na szpilpacu po ślōnsku, dōma po niymiycku.

Wandrowoł semnōm po cołkiym Ślōnsku, cobych ujrzoł, co by mi sie ślypia ôzwarły. Ôde Barda i Wambiyrzyc do Bytunia, ôde Paczkowa i Grottkowa do Ôświycimia.  Kiejś wleźli my na wieża kościelno we Nysie i ôglōndali, co sie ôstało stego wielce znōnego miasta.

Wojna, wojna, wojna… we kazernie inksze wojska.

We Ôpolu we 1965  pokozoł mi stolica – biyda, biyda, biyda – we kazernie inksze wojska.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

We Głogōwku i Głubczycach szukali my na kirhofie jego pradziadkōw. Nic sie niy ôstao. Dōmy stojōm po nich – a grobōw niy ma. Ino w Posucicach staro tabula…

Ôd  1970  Dr. Charles Karol H. Borowsky żyje w Ameryce.

Beztōż dalij bydzie po amerykańsku:

Dr. Charles Karol H. Borowsky has been internationally acknowledged for his many academic, educational, and leadership achievements. He received distinctions, awards and honorary degrees from professional, social, and cultural organizations both in the USA and abroad, including Honorary Citizenship of Silesia (Poland), Tianjin (China), Beijing (China) and Merhavia (Israel); honorary degrees, medals, and diplomas from The International Sociological Association, International Political Science Association, Harvard University Center for Kibbutz and Communal Studies, The B&B Foundation of Tel Aviv, The Chinese Social Science Academy, The Tianjin Federation of Social Sciences, Heidelberg University, Notre Dame University, Haifa University, Catholic University of Poland, and Yale University.

Dej pozōr tyż:  Orzesze - Zazdrość. Historia pewnego grobu i dramatu rodziny Grzonka

Dr. Borowsky has authored numerous articles and books in the areas of social movements and change, politics and religion, development and quality of life, sociology of culture, and sociology of youth, published in America, Europe and Asia. He has been on the faculty of prominent universities, including the Catholic University of Poland, Yale University, Massachusetts Institute of Social Studies, and University of Maryland. As Visiting Professor he taught and lectured in 56 countries including Japan, China, Korea, Germany, France, Mexico, Poland, Russia, Indonesia, Singapore, Thailand, Spain, Bulgaria, Yugoslavia, Israel, Jordan, Denmark, Austria, Sweden, Norway, and Canada.

Some results of his research, particularly related to social change and youth have been included in his book Attempting An Alternative Society, published by Harvard University in 1984. From 1994 through 1998, on the request of The B&B Foundation of Tel Aviv, Dr. Borowsky conducted a feasibility study for establishing an interdisciplinary and intercultural institution of higher education in Israel. Dr. Borowsky has conducted joint projects with several academic and cultural institutions in China, Korea, Japan, and Poland.

Currently, Dr. Charles H. Borowsky is the President of the International Institute for Suburban and Regional Studies with centers in 16 countries. He also is the elected President of the International Friends of Music Association and Senior Coordinator of the Asian Center for Society, Culture, and Development. Dr. Borowsky is the editor of the book Innovation and Creativity in Music published by UNESCO.

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Alfama

Aleksander Lubina

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza