Mirosław Patoła: Kampania, kampanią a wyborcy…?

Kończy się kampania wyborcza, lawina obietnic przetoczyła się przez media wszelakie, na słupach i płotach łopocą zadowoleni z siebie politycy – a ja mam cięgle pytanie – kogo wybierzemy w opolskim?

Czy będzie to PO/PiS i inne partie – którzy zanim coś zrobią, będą musieli dzwonić do Warszawy – takich samorządowców chcemy? A może jednak Mniejszość Niemiecką – która trochę jest zagubiona w większości i zapomniała całkiem o problemach zwykłych Ślązaków?

W tym wyścigu uczestniczy tez Śląska Partia Regionalna, okaleczona na listach wyborczych skrótem ŚPR. Na listach ŚPR znajdziecie  społeczników i praktyków z różnych środowisk, którzy połączyli siły w celu stworzenia regionalnej alternatywy dla partii warszawskich. Nie musimy uzgadniać naszej polityki z partyjnymi władzami, samorząd nie jest dla nas trampoliną do kariery w Warszawie. Znamy nasz region i jego mieszkańców.

Jako jedyna, z ugrupowań startujących do sejmiku, ŚPR pokazuje z czego będzie miała pieniądze na realizacje programu – Nasze podatki  na  nasze  wydatki! W Polsce cały wypracowany podatek VAT w regionie trafia do centrali, która część być może zwróci, lecz z przeznaczeniem na wybrany przez siebie cel. My proponujemy, by na początek 3% podatku VAT zostawało w regionach – które same będą mogły zagospodarować te środki. Te 3% VAT to kwota ok. 120 – 150 mln zł rocznie, którymi sfinansujemy nasze propozycje.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jak to zrobimy – jak wyrwiemy te pieniądze? – takie pytania często mi zadawano – wystarczy zmienić jedno zdanie i dopisać drugie w ustawie o samorządzie. Kto o to zadba – Wy wyborcy – wybierając mądrze swoich przedstawicieli, co jak mam nadzieje, nastąpi w kilku województwach zachodniej Polski, i to oni stworzą wreszcie realną presje na rząd. Po co nam kolejny Minister, który planuje za nas nasze potrzeby? Stop marnotrawstwu, pora się samo-rządzić. Mamy konkretne propozycje  i  determinację, by je realizować.

Nasz program opiera się na kilku filarach: Transport publiczny i infrastruktura, zdrowie i opieka, nowoczesna edukacja i przedsiębiorczość, kultura i tożsamość oraz budżet obywatelski.

To Wy zadecydujecie, czy te dodatkowe 150 milionów pójdzie na: 15 mostów, 300 km nowych dróg, 10 000 wizyt u specjalistów, 5 000 miejsc pracy o godziwych zarobkach, 100 nowych połączeń do dużych miast regionu czy na ocalenie naszych wiejskich szkół i ośrodków zdrowia. To właśnie możemy zrobić za te 3% naszego VAT.

Jako jedyni pamiętamy o Ślązakach i ich aspiracjach wyrażonych w spisie powszechnym. Chcemy stworzyć optymalne warunki dla zachowania i rozwoju tożsamości mieszkańców regionu, ochrony kulturowego dziedzictwa ziem śląskich. Ochrona językowej różnorodności regionu oraz edukacja regionalna w szkołach. Na chwilę obecną, nie ma możliwości rozwoju śląskiej kultury, ponieważ nie można realizować projektów z nią związanych bez zmiany dwóch ustaw. To kilka zdań od, których zależy, czy Wasze dzieci i wnuki będą jeszcze gŏdać po ślōnsku.

Pamiętajcie, na niebieskiej karcie do sejmiku, macie 13 różnych list do poparcia. Warto głosować mądrze, bo to wybór na najbliższe 5 lat.

Mirosław Patoła42 lata, opolanin, obecnie mieszkaniec Dąbrówki Górnej w pow. krapkowickim. Wykształcenie ekonomiczne o specjalności zarządzanie przedsiębiorstw. Z powodzeniem zarządzał spółkami branży telekomunikacyjnej i nowoczesnych technologii na Dolnym Śląsku. Doradca biznesowy, świadczący usługi dla przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych (w zakresie optymalizacji kosztów działalności, pozyskania środków, zmian lub kryzysów). Członek władz Śląskiej Partii Regionalnej.

 

Materiał wyborczy sfinansowany ze środków KW ŚPR.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza