Język śląski wraca do Sejmu. Czy zostanie uznany za język regionalny?

Animowanie debaty publicznej wokół tematu języka śląskiego i przygotowanie gruntu pod uznanie go za język regionalny i wprowadzenie do szkół. Takie cele stawiają sobie członkowie nowo powołanego Parlamentarnego Zespół ds. Języka Śląskiego i Kultury Śląskiej. W najbliższy piątek 21 lutego zespół organizuje w Sejmie pierwszą debatę. Złożony zostanie także projekt ustawy o nadaniu statusu języka regionalnego językowi śląskiemu.

Parlamentarny Zespół ds. Języka Śląskiego i Kultury Śląskiej został powołany do życia w grudniu ur. przez kilkunastu posłów z różnych partii opozycyjnych. W ubiegłych tygodniu ukonstytuował się zarząd zespołu – jego przewodniczącą została Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej z Katowic, a funkcję wiceprzewodniczących zespołu objęli Maciej Kopiec i Marek Plura.

Zespół od razu zabiera się do działania i w najbliższy piątek organizuje pierwsze wydarzenie w Sejmie. 21 lutego to dla nas szczególna data, tego dnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego i chcemy go uczcić debatą o sytuacji języków zagrożonych w Polsce. Będziemy rozmawiać o aktualnej kondycji języka śląskiego i wilamowskiego oraz zastanowimy się, jaka rysuje się przed nimi przyszłość – mówi posłanka Monika Rosa, która poprowadzi piątkową dyskusję. Poza członkami zespołu wezmą w niej udział eksperci. O języku wilamowskim opowiadać będzie etnolożka prof. Justyna Olko z Uniwersytetu Warszawskiego, zaś na temat sytuacji języka śląskiego wypowiedzą się badająca śląski ruch emancypacyjny socjolożka prof. Ewa Michna z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Marcin Musiał, śląski regionalista i współautor (z Moniką Rosą) książki “Kiedy umrze ślōnsko gŏdka”.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoslōnskich szportplacach, 10.10.2021

Jak zaznacza Monika Rosa, to nie koniec wydarzeń wokół śląskiej godki w Sejmie tego dnia. Katowicka posłanka, podobnie jak w poprzedniej kadencji, chce walczyć o uznanie języka śląskiego za język regionalny. W piątek złoży w Sejmie projekt stosownej ustawy. W poprzedniej kadencji Sejmu złożona przeze mnie ustawa przeleżała 1,5 roku w sejmowej zamrażarce, by na sam koniec kadencji PiS odrzucił ją bez żadnej dyskusji. A temat języka śląskiego, którym według spisu powszechnego z 2011 r. posługuje się ponad pół miliona obywatelek i obywateli Polski, nie może być przemilczany. To sprawa dla nas, Ślązaków, podstawowa – mówi Rosa.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

To nie pierwszy raz, kiedy do Sejmu trafia projekt ustawy zakładającej uznanie języka śląskiego za język regionalny. Dotychczas się nie udawało, ale czy tym razem będzie inaczej? Według Marcina Musiała, który jest współautorem projektu ustawy, jest na to szansa. Język śląski się dynamicznie rozwija i przekonuje do siebie dotychczas nieprzekonanych. Jednocześnie jest, podobnie jak inne mniejszościowe języki w Polsce, zagrożony wymarciem. By ochronić śląską godkę, trzeba wprowadzić ją do szkół, a na to trzeba ustawowych środków. Nie może być tak, że rząd lekką ręką wydaje 50 milionów złotych na projektowany katowicki panteon, a na żywą kulturę języka śląskiego nie wydaje ani złotówki – mówi Musiał.

 

O języku śląskim w Sejmie:

godz. 11:30

Debata o języku śląskim i wilamowskim, transmisja na facebooku. Link do strony wydarzenia.

Dej pozōr tyż:  Tychy: Spotkanie ze Zbigniewem Rokitą

godz. 13:30

Konferencja prasowa w sprawie złożenia projektu ustawy o nadaniu językowi śląskiemu statusu języka regionalnego

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza