“Jest nadzieja dla języka śląskiego”. Dzień Języka Ojczystego w Wilamowicach [DEBATA+FOTORELACJA]

Już po raz szósty w Wilamowicach świętowany był Dzień Języka Ojczystego. Tym razem obchody były jednodniowe, ale ich program był bardzo bogaty.

Wydarzenie rozpoczęło się od debaty pt. “Język, kultura, tożsamość”, w której wzięli udział Marek Szolc (prawnik, radny m. st. Warszawy), prof. Ewa Michna (socjolożka, UJ), prof. Olena Duć-Fajfer (literaturoznawczyni, UJ) i prof. Justyna Olko (etnolożka, UJ). Dyskusję poprowadził dr Maciej Mętrak.

W godzinnej dyskusji prelegenci poruszali szereg kwestii związanych z byciem w mniejszości, wskazywali także na problem dyskryminacji i wykluczenia. Dyskusja zbiegła się z uchwałą o “strefie wolnej od LGBT” podjętą przez Radę Miejską Wilamowic.

“Każda próba tłamszenia ekspresji swojej tożsamości to przemoc”

mówił Marek Szolc

Prof. Ewa Michna, znana z badania grupy śląskich liderów etnicznych, wskazywała na elementy, które niosą nadzieję dla języka śląskiego.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

“Jest nadzieja w młodych działaczach, którzy nie mają już kompleksów. [Starsze pokolenie] to ludzie na ogół poranieni życiowo, którzy nie nauczyli własnych dzieci własnego języka, dlatego że byli w szkole bici, dlatego że ich przekonywano, że dwujęzyczność ich dzieciom zaszkodzi”.

 

 

Następnymi punktami wydarzenia były “Wesele” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca “Wilamowice”, premiera książki “Mały Książę” w języku wilamowskim (tłumaczyli Joanna Maryniak i Tymoteusz Król, wydała Fundacja “Instytut Artes Liberales”), spektakl “Mały Książę- Der Kliny Fjyśt” w wykonaniu wilamowskiej grupy “Ufa fisa” oraz koncert łemkowskiej grupy “N’LEM folk”.

 

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Marcin Musiał (ur. 1988) – humanista zaangażowany, Ślązak, literaturoznawca, bloger “tylko burak nie czyta”, autor projektu ustawy o śląskim języku regionalnym i dwóch samorządowych programów dla śląskiej kultury. Współautor (razem z Moniką Rosą) książki "Kiedy umrze ślōnsko gŏdka". Na portalu Wachtyrz.eu pisze o swoich pasjach – Śląsku, literaturze, polityce i piłce nożnej. Pochodzi z Żor, mieszka w Katowicach.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza