Jastrzymbie: Ze sklepu do heresztu

Nojbliższe 15 lŏt może przepyndzić za krŏtami 37-latek, co je podyjzdrzany ô raub rozbōjniczy. Miyszkaniec Wodzisławia porwoł w jednym z jastrzymbskich marketōw alkohol. Potym, jak pracownik ôchrōny prōbowoł go chycić, ôn go proł i targoł. Cołke zdarzynie widzioł 59 lŏt stary chop, co podlecioł do ôchrōniŏrza i trzasnōł go piyńściōm w gymbã. Chopi usłyszeli już ôbskarżynia, a ô jejich dalszym losie uzdŏ prokuratōr i gyricht.

We sztwŏrtek, kole godziny 10:30 dyżurny jastrzymbskij kōmyndy posłoł patrol na ul. Rybnickõ, kaj podle zgłoszyniŏ, w sklepie miała być szarpaczka miyndzy pracownikym a chopym, co porwoł tŏwŏr. Na placu policyjōny z jastrzymbskij patrolōwki dozdrzeli pracownikōw ôchrōny trzimiōncych agresywnego chopa. Pokŏzało sie, iże 37-latek ukrŏd alkohol i uciykoł ze sklepu. Jak ôchrōniŏrz za nim polecioł, to chop wziōn sie z nim targać i proł go po cołkim ciele. Cołke zdarzynie widzioł 59 lŏt stary chop, co podlecioł do ôchrōniŏrza i trzasnōł go piyńściōm w gymbã.

Agresorzi byli chycyni i dokludzyni do kōmyndy. Skuli tego, iże w czasie ôstatnij złodziejskij eskapady 37 lŏt stary rabsik użōł przemocy, ôdpowiy za raub rozbōjniczy. 59-letni miyszkaniec Rybnika usłyszoł ôbskarżynie naruszyniŏ niytykalności cielesnyj ôchrōniŏrza. Jedyn i drugi już mieli problymy z prawym. Jejich dalszy los leży w rynkach gyrichtu.

Zdrzōdło: KMP Jastrzymbie-Zdrōj

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Jeszcze piękniej na tężni

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza