Jastrzymbie: rozbitŏ grupa dilerōw narkotykōw

Gyricht Rejōnowy w Jastrzymbiu-Zdroju tymczasowo heresztowoł trzech dilerōw narkotykowych. Zastawiyni to chopi, co im je 26, 38 i 53 lŏt. Kryminalni zabezpieczyli społym 110 gramōw amfetaminy, bez 540 pilōw ecstasy jak tyż bez 410 gramōw marihuany. Ôkrōm tego, kryminalni zabezpieczyli 10 tysiyncy złotych, co snŏdź były z przestympczego procederu. Za popołniōne przestympstwa grozi im do 10 lŏt heresztu.

Zastawiynie dilerōw to je efekt intynsywnyj roboty ôperacyjnyj policyjōnōw z Zespołu do Zwalczaniŏ Przestympczości Narkotykowyj. Podyjzdrzani to chopi, co im je 26, 38 i 53 lŏt. Kryminalni zabezpieczyli społym 110 gramōw amfetaminy, bez 540 pilōw ecstasy jak tyż bez 410 gramōw marihuany. Czyńść narkotykōw była już poporcjowanŏ i narychtowanŏ na przedej.

Ôkrōm tego kryminalni zabezpieczyli 10 tysiyncy złotych, co snŏdź były z przestympczego procederu. Pōnadto śledczy znŏdli 16 kg krojanki tabakowyj. Straty Szacu Państwa skuli niyzapłacōnego podatku akcyzowego rachuje sie na kwotã kole 13 tysiyncy złotych. Pokŏzało sie, iże 26-letni miyszkaniec Jastrzymbiŏ, za wcześniyjsze przestympstwa narkotykowe, musioł nosić ekstra ôbōjka nadzoru elektrōnicznego.

Jak ôbsztalowali śledczy, dilerzi przedŏwali narkotyki postrzōd pŏrunŏstu ôsōb, w tym tyż z Jastrzymbiŏ-Zdroju. Grozi im kŏra nawet 10 lŏt heresztu. W piōntek na antrag policyjōnōw i prokuratora, ôstali decyzyjōm gyrichtu tymczasowo heresztowani na trzi miesiōnce. Jastrzymbscy dilerzi w wiynziyniu mogōm przepyndzić nawet 10 lŏt.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdrzōdło: KMP Jastrzymbie

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza