Janusz Muzyczyszyn: Trwanie

Trwanie

Ojczyzna to trzy wielkie rzeczy wspólne:
wspólna mowa, wspólna ziemia i wspólna pamięć.

Bogusław Wolniewicz

W moim mieście, na moim podwórku

Nasze dzisiaj miesza się z przeszłością

Oto przekraczam nieistniejącą już

Granicę między dwoma państwami

Dziś jej nie ma, choć ciągle jest obecna

W pamięci domów, placów i ludzi.

 

Tym, którzy żyją tu od pokoleń

To nie przeszkadza, nie wadzi

Bo byli i są na swoim; to ci inni, obcy

Dzielili ten teren między siebie

To nic nowego, tak było zawsze

– Władcy kroili naszą ziemię jak tort

 

Pilnując, by najsmaczniejsze kąski

Przypadły najsilniejszemu z nich

Żyjących tu ludzi nikt nie pyta kim są

Bieżąca władza zawsze wie lepiej

I od wielu wieków ciągle nam mówi

Kim jesteśmy, lub kim mamy być.

 

A my cały czas jesteśmy TU, u siebie

Na Śląsku. W naszej Małej Ojczyźnie.

 

Janusz Muzyczyszyn – poeta, prozaik, redaktor. Urodzony w 1948 roku w Siemianowicach Śląskich. Emerytowany inżynier metalurg, który całe życie zawodowe przepracował jako informatyk. Debiutował zbiorem wierszy pt. Dziewczyny, kobiety, czas (2016), jego kolejne utwory ukazały się w antologii pt. Wiersze sercem pisane (2017), zaś w roku 2018 wydał zbiór zatytułowany Myśli słodkie, gorzkie. Pamiętam cię jutro to jego trzeci samodzielny tom poezji. Pierwszą wydaną powieścią autora jest Mój drugi brzeg (2019), w styczniu 2020 roku do księgarń zawitała następna, Droga 88, a już w listopadzie tego roku trzecia z kolei powieść Zapomniany pamiętnik. W swoich powieściach autor skupia się na tematyce obyczajowej. Obecnie Janusz Muzyczyszyn na zlecenia wydawnictw i osób prywatnych redaguje teksty literackie, głównie powieści. Pisarz na co dzień prowadzi blog kulturalny dostępny pod adresem: www.muzyczyszyn.pl.

Dej pozōr tyż:  75 lat temu zmarł Gerhart Hauptmann

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Janusz Muzyczyszyn: Trwanie

 • Avatar
  16 marca 2021 ô 11:31
  Permalink

  Pojakiym durch wszandy nowopolsko retoryka “Malo Ôjczyzna”? Przeca Ślōnsk to naszo “Ôczyzna” i tela. Na Ślōnsku Tak sie rzōndzi ôd starygo piyrwy. Z colkim szacunkiym do Polskigo Papsta, ftory rozpromowol te pojynciy. Czym se RP dlo Ślonska zasluzyla, coby jōm WE domyśle mianowac jeszcze “Wilgōm Ôjczyznōm” ?

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza