Jakby tak Ôscary miały siyła

Jak jo bych chcioł, coby Ôscary to niy bōł ino event ze filmowyj branży, niy ino zdarzynie (pop)kulturowe, niy ino biznes. Jakby tak aby troszyczka, ino latoś, poradziyły tyknōńć ludzi. Jakby tak skuli nich cosik dobrego sie podzioło.

Dyć sygnoł dowajōm elegancki.

Sztyry Ôscary do “Parasite” – wielko niyzgoda na dwa światy – świat biydokōw i bogoczōw, morlokōw i elojōw. Na to, w jakij ciżbie je tyn spodek, co go zalywajōm flyje, i kaj to mo tyn piykny, moderny wiyrch, ôbgrodzōny rubymi murami, kamerami, alarmami. Na jedyn świat, co czuchnie i drugi, co wōnio.

Dwa do “Jokera” – po kierym człowiyk tyż rod by sie poburzōł, bo te ône – z wiyrchu – majōm nos – sam tukej – kajś. Do filmu, co ôfyn dowo znać, jak fest te społeczne życie skuplowane je ze życiym wewnyntrznym, ôsobistym, a tyż psychicznym.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

I cosik do “Jojo Rabbit” – coby my niy zapōmnieli, co to je niynawiś, nacjōnalizm, rasizm… To wszysko, co dostało nalepka nazizmu, a dzisio nazod sie wroco – z inkszymi, a niyroz ani niy za fest inkszymi szildami. I to wroco sie bezmała wszyńdzie: ôd polityki regiyrōnkōw, aże do tego, jak na inkszych we społeczyństwie zaglōndajōm ańfachowe ôbywatele.

Ja, chciołbych wierzić, iże te nagrody to je głośny głos, co bydzie ôd kogo zmiarkowany. Ale, przerzinie, niy wierza. Jako by niy było siyła tych nagrōd, na zicher niy tyko sie zmiynianio ludzi na lepsze.

Dej pozōr tyż:  Śląskie kino przemówiło – Silesia Movie

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza