Jak welowoł Gōrny Ślōnsk? Inakszyj niż małopolski kōnsek woj. ślōnskego?

Niy ma jeszczy ôstatecznych wynikōw welōnku do Europarlamyntu, ale wielu ôstro dyskutuje ô tym, co we ôkryngu ôpolsko-dolnoślōnskim wygrała Koalicyjŏ Europejskŏ, a we woj. ślōnskim już Prawo i Sprawiedliwość. Jedni gŏdajōm, co to beztōż, iże w tym drugim kupa ludzi skorzystała na polityce socjalnej PiS. Inksi, że to skuli tego, co prawie połowa woj. ślōnskego to przeca Małopolska. Ta ôstatniŏ teza wziōn pod lupa Jacek Zięba, grafik kōmputerowy, kery robi w branży IT i zebroł wyniki welōnku dlŏ cołkego Gōrnego Ślōnska – i tego ze woj. ôpolskego i tego ze woj. ślōnskego. Sam jego wyniki:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Tōż na Gōrnym Ślōnsku na PiS welowało 42,82%, na KE 40,83%, na Wiosna 5,36%, na Kōnfederacyjŏ 4,69% a na reszta partyjōw 6,30%.

Je to tak fest inaczyj jak we cołkym woj. ślōnskim? Sã wyniki dlŏ cołkego wojewōdztwa:

  • PiS 43,27%
  • Koalicyjŏ Europejskŏ – 40,22%
  • Wiosna – 5,82%
  • Kōnfederacja- 4,61%
  • Reszta partyjōw- 6,08%

Widzicie jakŏś fest rōżnica?

A jak te wyniki kōmyntuje autor zestawiynia, Jacek Zięba “Ślōnzŏki miały ôd grōma powodōw, coby nie welōwać na PiS, kery nazywoł nŏs Niymcami. To niy gorole z Częstochowy a Sosnowca zrobiły nam sōm wynik we wojewōdztwie, ale też my sami. Wina w tym polityki PO, kerŏ bez siedem lŏt niy umiała nŏs uznać za norōd a ślōnskij gŏdki za jynzyk regionalny. Terŏzki “spijajōm śmietanka”.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza