Jak mogę upamiętnić Tragedię Górnośląską?

Ostatni styczniowy weekend to od kilku lat czas upamiętniania ofiar Tragedii Górnośląskiej. Stało się tak od momentu ustanowienia z inicjatywy Ruchu Autonomii Śląska przez Sejmik Woj. Śląskiego Dnia Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej. Później podobna rezolucja została przyjęta przez Sejmik Woj. Opolskiego.

Także w tym roku, gdy będziemy wspominać 75 lat od wkroczenia Armii Czerwonej i początku represji, kontynuowanych w kolejnych miesiącach przez nowe polskie władze, najważniejsze uroczystości zostały zaplanowane na 25 i 26 stycznia. Po raz jedenasty odbędzie się Marsz na Zgodę, upamiętniający ofiary powojennego obozu.

A w jaki sposób każdy z nas może przyłączyć się do wspomnienia ofiar?

  1. W miarę możliwości brać udział w uroczystościach upamiętniających Tragedię Górnośląską. Program przedstawiamy tutaj.
  2. W niedzielę wieczór, 25 stycznia 2020, zapalmy symboliczną świeczkę/znicz w naszych oknach, pokazując że pamiętamy.
  3. Namawiać proboszczów swoich parafii do wspomnienia ofiar Tragedii Górnośląskiej w Modlitwie Wiernych w najbliższą niedzielę.
  4. Zapalić znicz na grobach ludzi, którzy stracili życie w wyniku przejścia frontu i pierwszych miesięcy nowej administracji.
  5. Pokazać w mediach społecznościowych, że pamiętamy, korzystając z poniższej nakładki:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

To naszym zadaniem jest podtrzymywanie pamięci Ofiar Tragedii Górnośląśkiej!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza