Jak korzystać z Wachtyrza?

Korzystając z czasu spokoju między wyborami i mniejszej aktywności działów prasowych samorządów na Górnym Śląsku przypomnijmy o tym, jak korzystać z Wachtyrza.

Wachtyrz jest przede wszystkim portalem górnośląskim (chociaż zaglądamy czasem też na Dolny Śląsk) otwartym na to, co się dzieje na tej ziemi. Więc jeśli organizujesz jakiekolwiek wydarzenie, którym chciałbyś się pochwalić, to czekamy na Twoje informacje. Jeśli zrobiłeś coś wartościowego, co związane jest z Górnym Śląskiem, niezależnie w jakiej części obecnego podziału administracyjnego się on teraz znajduje (woj. śląskie, woj. opolskiej, kraj morawsko-śląski, pow. jesenicki), to chętnie o tym napiszemy. Ale żeby móc to zrobić, musimy o tym wiedzieć. Więc czekamy na Twoje informacje pod naszym redakcyjnym adresem: redakcyjo[at]wachtyrz.eu

* – jakby ktoś nie wiedzał, to [at] to inaczej @ 🙂

I nie bójcie się chwalić! Nie mają z tym problemów urzędy miast, partie polityczne, jednostki kultury, galerie handlowe, które nie omijają nas w wysyłaniu swoich komunikatów prasowych, więc Ty także skończ z niepotrzebną skromnością i pochwal się tym co robisz.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dodatkowo dla osób lubiących pisać mamy dział BLOGI. Tutaj po zalogowaniu możesz samemu zamieszczać swoje teksty.

Ważne: Wachtyrz jest portalem wielojęzycznym. Preferujemy informacje po śląsku, ale publikujemy także otrzymane po polsku, czesku, niemiecku, angielsku, etc. Byle spełniały one warunki poprawności ortograficznej 😉 Przy pisaniu po śląsku możemy nawet pomóc, bo staramy się promować jednolity zapis na portalu i promujemy wersję ślabikorzową (w skrócie: ō i ô, a dla zaawansowanych ŏ, ã i õ).

Dej pozōr tyż:  Wokalistka ze Ślōnska ze Czeskim Słowikym 2021

 

A przy okazji przypominamy naszą misję:

Nasza misyjŏ

Informacyjŏ mŏ siyła. Siyła pokazowaniŏ prŏwdy. Siyła zmiynianiŏ świata naôbkoło nŏs. Siyła łōnczyniŏ ludzi. Beztōż ôtwiyrōmy Wachtyrz.eu – ślōnski serwis z informacyjami.
Wachtyrz.eu je lokalny. Dŏwŏ plac, coby sie trefić. Dŏwŏ nŏrzyńdzia, coby znojś partnyra do geszeftu, usugi, do spōlnego działaniŏ sam-tukej, u nŏs.
Wachtyrz.eu je regiōnalny. Zasuwŏ granice, co sōm w gowach. Niy zaglōndŏ na wojewōdztwa i kraje. Stŏwŏ na pozycyji ślōnskij – i żŏdnyj inkszyj.
Wachtyrz.eu je globalny. Toć, dōm je ważny, ale niy idzie durch siedzieć w dōma. Wachtyrz spōminŏ, co sōm my czyńściōm Europy i świata. Co Ślōnsk to je Europa i świat.
Wierzymy, iże potrzebny je ślōnski serwis z informacyjami – ciekawy, przidajny, po blisku – beztōż ôtwiyrōmy Wachtyrz. Patrzymy, coby była sam siyła informacyji, ale tyż coby zrobić ś niego sroge nŏrzyńdzie, co poradzi postarać sie ô lokalne, regiōnalne i globalne ślōnskie sprawy.
Bydź z nami. Spōlnie użyjymy dobryj siyły ôd informacyje.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza