Jak kejś na podium stanã – Syniawa ôdpisuje Fojermanowi

JAK KEJŚ NA PODIUM STANÃ

w ôdpowiedzi Stanisławowi Neblikowi

Rŏd mōm, jak wiersz je pisany
Rōwniuśko, rzōndek po rzōndku,
Bo już, jak żech bōł blank mały,
Uczyli mie ôjce porzōndku.

Niyrŏz, jak bajzel żech wielki
Zrobiōł, toch zebroł tyż szmary –
I durch w czowieku to siedzi,
Chociŏż już dzisioj je stary.

Sōm inksi, co majōm radzi
Porzōndek – weźcie Stanika!
Ôjce tyż czasym go prali?
Niy wiym i niy chcã w to wnikać,

Dyć jak kejś na podium stanã –
Możno niy sam, możno w niebie –
To isto dlŏ Fojermana
Zrobiã tam plac kole siebie.

 

Mirosław Syniawa – urodzony 1958 w Chorzowie, tłumacz poezji światowej na język śląski (m.in. wierszy zebranych w tomie “Dante i inksi”), autor poezji po śląsku jak i prozy pisanej w języku polskim (“Nunquam Otiosus”), współautor “Gōrnoślōnskygo ślabikŏrza”.

Dej pozōr tyż:  Robert Oszek - errata do życiorysu

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza