Jak czytać Wachtyrza poza Facebookiem?

Ostatnio przypominaliśmy aktywistom i społecznikom ze Śląska jak korzystać z naszego portalu w celu promocji swojej aktywności. Tym razem chcielibyśmy zwrócić się do tych, którzy czytają nasze artykuły tylko poprzez otwieranie ich na Facebooku lub innych mediach społecznościowych. Jeśli do nich należycie, przygotowaliśmy mały przewodnik.

 1. Otwierając jakikolwiek artykuł naszego portalu, który znajdziecie na facebooku lub innych mediach społecznościowych, nie musicie go zamykać po lekturze lub wracać do FB, tylko możecie kliknąć logo lub nazwę portalu znajdujące się zawsze w lewym górnym rogu otwieranego tekstu (patrz grafika poniżej):
 2. Wtedy otworzy Wam się strona startowa naszego portalu wraz z najnowszymi artykułami dodawanymi chronologicznie, z podziałem na kategorie tematyczne (Nowiny, Ôpinje, Kultura, Ślōnskŏ Gŏdka, Bez tydziyń, Pauza i Blogi) oraz listą najpopularniejszych artykułów ostatnich 48 godzin:3. Aby poszukać artykułów lub tematów, które Was interesują można skorzystać z wbudowanej na naszym portalu wewnętrznej wyszukiwarki. Należy kliknąć w symbol lupy w prawym górnym logu (zaznaczone strzałką na grafice poniżej):4. Wpisujemy hasło, które nas interesuje (w tym przykładzie industriada) i klikamy lupę, która jes obok wpisywanego hasła:5. Pojawi się zestaw artykułów powiązanych z tym hasłem:

6. Innym sposobem przeglądania treści, które mogą nas zainteresować jest wybór jednej z proponowanych kategorii (w tym przypadku Gŏdka). Pokażą się wszystkie teksty z tej kategorii w kolejności chronologicznej (od najnowszego tekstów do tekstów dodawanych wcześniej):

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Pojawi się kilkanaście najnowszych tekstów, pozostałe ukażą się po kliknięciu słowa ARCHIWUM na dole strony.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zapraszamy do lektury naszego portalu i korzystania z ponad 2.600 artykułów zebranych od lutego 2018 roku.

PS. Oczywiście najlepszym sposobem korzystania z naszego portalu jest otwieranie go w w przeglądarkach internetowych wpisując adres naszej strony: wachtyrz.eu lub w idealnym przypadku ustawiając ją jako stronę startową.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Jak czytać Wachtyrza poza Facebookiem?

 • 27 września 2020 ô 16:48
  Permalink

  Dobrze, że o tym piszecie. Coroz wiyncyj ludzi dowo se pokoj z FB.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza