Intercity staną w Chorzowie

Pociągi dalekobieżne w końcu zatrzymają się w Chorzowie Batorym – spółka PKP Intercity pozytywnie odpowiedziała na wystąpienie Henryka Mercika, wicemarszałka województwa śląskiego i lidera Śląskiej Partii Regionalnej.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zgodnie z informacją przesłaną przez PKP Intercity, Ministerstwo Infrastruktury – jako organizator międzywojewódzkich pasażerskich przewozów kolejowych – wyraziło zgodę na wprowadzenie, w wariancie pilotażowym, postoju na stacji Chorzów Batory, w ramach rozkładu jazdy 2018/2019. Oznacza to zwiększenie dostępności transportu kolejowego nie tylko dla mieszkańców Chorzowa, ale także sąsiednich miast – Rudy Śląskiej i Świętochłowic.

Starania o zwiększenie roli dworca w Chorzowie Batorym na kolejowej mapie Polski trwały od lat. Na początku tego roku zawiązała się grupa, w której skład weszli społecznicy, lokalne stowarzyszenia oraz samorządowcy na czele z Henrykiem Mercikiem, wicemarszałkiem województwa i liderem ŚPR oraz Krzysztofem Szulcem, chorzowskim radnym RAŚ. Wspólne działania zakończyły się sukcesem i dzięki temu Chorzów zyska przynajmniej 20 połączeń dalekobieżnych (m.in. do Świnoujścia, Olsztyna czy Lwowa).

Postój pociągów dalekobieżnych na stacji Chorzów Batory wprowadzony będzie w wariancie pilotażowym. Oznacza to, że będzie systematycznie badana liczba wsiadających i wysiadających na tej stacji. Na podstawie tych informacji organizator przewozów podejmie decyzję o zachowaniu bądź rezygnacji z postojów w kolejnych rozkładach pociągów. Teraz tylko od zainteresowania mieszkańców Chorzowa i okolicznych miast zależy czy stacja Chorzów Batory na stałe pojawi się w rozkładzie jazdy pociągów dalekobieżnych, a otoczenie dworca ożyje.

Warto jednocześnie przypomnieć, że obecnie z Chorzowa Batorego odjeżdża codziennie prawie 100 pociągów Kolei Śląskich w kierunku m.in. Katowic, Gliwic, Częstochowy, Bytomia czy Lublińca. Podróż do Gliwic trwa 20 min., do Bytomia 17 min., a do centrum Katowic tylko 7 min.

Rozwój transportu publicznego w oparciu o kolej, jest także jednym z priorytetów programowych Śląskiej Partii Regionalnej.

Źródło: ŚPR

Foto: Andrzej Otrębski [CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons]

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-