Inkszo: Knify, coby naszporować piniōndze na rajzy

Jako pedzioł kiejsik jedyn Anonim, Rajzy to razinku jedyno rzecz, na kiero udowōmy gelt, a bez to sōm my bogatsi. No dobre, to jadymy!

Ale pomału, skōnd wynejść piniōndze na rajza? Zdo ci sie, że to je niymożebne? To miarkuj! Jak ci sie udo cosik uszporować skuli moich knifów, to byda rychtyk rada!

Na czym idzie prziszporować?
 1. Miyj cyl! Załóż konto szporobnościowe i dej mu miano – Najwspanialszo rajza abo cosik w tyj zorcie. Kożdym roz jak nie udosz geltu na nowe lakszuły, przelyj se tam zaszporowane piniōndze. Wydrukuj se gryfny ôbrozek z miejsca, kaj chcesz jechać, i dycki smycz go w geltaszy. Bydzie cie sprownie zastōmpioł, coby nie udować geltu na gupoty. I nojważniyjsze, dycki pytej sie sama siebie – “Czy jo tego rychtyk potrzebuja?”, “Co bydzie, jak se tego nie sprawia?”.
 2. Wysztaunuj stōwka, kiero mogesz uszporować bez miesiōnc i przelywej jōm zaroz na poczōntku na konto szporobnościowe.
 3. Pojrzij na swój szrankRychtyk trza ci wiyncyj lōntów? Monej szłoby sie ôbyć bez kupowanio nowych ôblyczek aby przez pora miesiyncy?
 4. Pojrzij na swoji klamoty – trza ci tego wszyskigo? A możno by tak co sprzedać na olx? Przej ludziōm, spōmniyniōm, doświadczyniōm i miejscōm. Nikej klamotōm.
 5. Abonamynty i karty – wysztaunuj se: te płacyni co miesiōnc za jakiś człōnkostwo rychtyk ci sie werci? Pakiet telewizyje, Netflix, multisport, karta walutowo, za kiero bank zebiyro ôpłocka

Teroz dej se pozōr na wydatki codziynne:
 1. Kafyj na mieście, kafyj na rajza cugiym, kafyj do autoka – sprow se kawioczek termiczny zamiast kupować kawa kaj popadnie.
 2. Zeltry w plastiku – woda z kokotka w wiykszości miast Polski je zocno i idzie jōm pić! Jedne, że nie udowosz sztyjc piniyndzy, a dwa – pōmogosz środowisku.
 3. Cajtōngi – kupuj starsze wydania po niższych cynach w szpecjalnych kioskach. Taki miejsca sōm na banhofach abo kaj przi torgach. Cajtōngi sōm tam dycki łacniejsze o połowa a artykuły z Twojigo Stylu 2 miesiōnce stare i tak bydōm zocne.
 4. Ksiōnżki – zanim sprowisz se nowe w ksiyngarni, ôbocz czy kiery nie sprzedowo na olx abo na allegro. Uzaś – szporujesz gelt i spomogosz Muter Natura.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

I trocha inacyj
 • https://www.workaway.info/ – knif jak knif, bardzij zorta rajzy. Rozchodzi sie w tym ô to, co dogodujesz sie z miejscowym gospodorzym na kwatyrōng cołki tydziyń i kust od pyńdziałku do piōntku, a w zamian robisz u niego 5 godzin dziynnie. Robota je roztōmajto – przi bajtlach, na zegrōdce, przi kludzyniu hostelu abo tyż co ganc interesantnego: pōmogani przi lokalnym handwerku, garncarstwie abo ōkiynnictwie. Idzie trefić na roztōmajte roztōmajtości! Weekendy i popołednia mosz do sia, beztōż je to fajnisto ôpcyjo, jak kiery chciołby posiedzieć w jakim drogim kraju i nie udać srogich piniyndzy. Ôkazyjo nie yno do sztudyntów, ale tyż do tych, co rajzujōm dugszy czas i chcōm trocha przisztopować z wydatkami.
No to dalij, szporujymy!

Małgorzata. Ślōnskŏ rajzowiczka spod Wodzisławia, frelka wrazidlatŏ i dociyrnŏ. Durch w gangu, rajzuje, furgŏ na paralotni, sztyjc kajś lŏce i pochŏ wiela wlezie. Przaje ślōnskij gŏdce, autōrka tekstów na Wachtyrz.eu i Inkszo.pl.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza