Herb Górnego Śląska – suplement

W artykule „Herb i flaga Górnego Śląska” pisałem o tym, że „Orzeł górnośląski ma z pewnością przynajmniej osiemset lat, choć nie wiemy, czy od samego początku miał takie barwy, jak dziś.”

W artykule „Herb Śląska” dodałem, że „Najwcześniejszą informację o barwach Piastów śląskich zawiera Styryjska Kronika Rymowana Ottokara Styryjskiego napisana między 1305 a 1320 rokiem. W części poświęconej bitwie pod Suchymi Krutami w 1278 roku, w której uczestniczyli Henryk IV Probus, książę wrocławski, i Władysław I, książę opolski, autor pisze, że ich flaga była czarna, a widniał na niej srebrny orzeł, a więc Piastowie szli pod zupełnie innymi barwami niż tradycyjne. Sylwiusz Mikucki, historyk i miediewista, teoretyzował, że mogła to być flaga umowna, złożona z barw obu książąt, ale pewnej odpowiedzi nie poznamy nigdy.”

Pomyslałem, że wypadałoby dopełnić te informacje wiadomościami na temat rodowodu barw górnośląskich, które znalazłem w publikacji Małgorzaty Kaganiec „Heraldyka Piastów Śląskich”.

Według autorki najwcześniejszym momentem pojawienia się barw Górnego Śląska jest rok 1222 w parze z godłem w postaci orła na pieczęci. Najpóźniej musiało to nastąpić wraz ze śmiercią Władysława I, księcia opolsko-raciborskiego w 1281 roku, ponieważ jego synowie, którzy podzielili księstwo między siebie, używali herbu o tych samych barwach. To dlatego dziś herb Śląska Cieszyńskiego i Śląska Górnego są tych samych kolorów.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Połączenie barw błękitnej i złotej jest charakterystyczne dla heraldyki francuskiej i ruskiej. W heraldyce niemieckiej też się zdarza, ale jest to rzadkie. Książę Kazimierz I, który panował nad naszą ziemią w latach 1211-1230 utrzymywał na tyle bliskie stosunki z Królestwem Węgierskim, że wziął udział w wyprawie krzyżowej króla Andrzeja II w latach 1217-1218. W tamtym okresie dwór węgierski utrzymywał bliskie kontakty z Francją, czego dowodem były liczne małżeństwa między Arpadami a francuską arystokracją. Dość powiedzieć, że sam Andrzej był synem Agnieszki z Châtillon, a w czasie wyprawy krzyżowej jego żoną była Jolanda z Courtenay wywodząca się z królewskiej dynastii Kapetyngów.

Dej pozōr tyż:  Urodzōny 29 lutego: Josef Svatopluk Machar

Musiał więc Kazimierz zetknąć się z francuską heraldyką. Czy to właśnie stąd wzięły się barwy Górnego Śląska? Tego się pewnie nigdy nie dowiemy, ale chyba możemy tak przypuszczać.

Herb królów Francji. Z lewej strony w herbarzu Geldrii, z prawej w herbarzu Bergshammar
Herb królów Francji. Z lewej strony w herbarzu Geldrii, z prawej w herbarzu Bergshammar

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza