Henryka Wańka 77. urodziny

4 marca bieżącego roku Henryk Waniek, mój mistrz i przewodnik, skończył 77 lat. Rożnie o  tej rocznicy mówią… Ja wierzę, że dwie siódemki to szczęście podwójne. Dlatego drogi mistrzu życzę w dwójnasób zdrowia i wielu spotkań z ludźmi chcącymi się uczyć Śląska.

Jeśli już nie maja to być spotkania osobiste, to z pańskimi książkami, które przypomnę na łamach wachtyrza.eu poczynając od Cmentarza nieśmiertelnych, Wrocław: Ośrodek Kultury i  Sztuki Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, 2015. Zacznę od tej pozycji, aby uzasadnić, dlaczego  można się od Pana uczyć Śląska, a nie wyłącznie Górnego Śląska i to tylko w części przemysłowej, przypadłej Rzeczypospolitej po 1921.  Tak bo widzi Pan Śląsk swój olbrzymi, jakim był, jest i być może być może.

Zazdrościłem Panu wiedzy, kompetencji, cierpliwości dla rozmówców, którzy nie szanują tak Sudetów, jak Pan, jak Sudetów i całego Dolnego Śląska. Zazdrościłem i nadal zazdroszczę. Dlatego pierwszą Pańską książką będzie właśnie Cmentarz nieśmiertelnych, bo co nieśmiertelne, umrzeć nie może.

Do rychłego spotkania, bo czytanie Pana tekstów i podziwianie Pana obrazów, to dla mnie wielkie przeżycie, ale większym jest spotkanie Pana w zdrowiu i słuchanie opowieści  o Śląsku.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych.

Dej pozōr tyż:  Premiera płyty "Dostone żytko" zespołu Chwila Nieuwagi

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza