Grzegorz Chudy gościem ŚTZN

KARASOL w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych.

Gościem był pan Grzegorz Chudy.

W dniu 12.06.19 odbyło się ostanie w tym roku szkolnym spotkanie w ramach projektu Klubu Twórców Górnośląskich KARASOL. Tym razem ŚLTZN gościły u siebie pana Grzegorza Chudego, artystę malarza, muzyka, a także pedagoga. Zaproszony gość zaprezentował uczniom swoje prace związane głównie ze śląską architekturą przemysłową, dla których inspiracją były budowle projektowane prze braci Zillmanów, znanych niemieckich architektów. Są to m.in.kościół św.Anny w Nikiszowcu, elektrociepłownia w Bytomiu, kopalnia w Gliwicach, wieża ciśnień w Giszowcu. Obrazy p.Chudego wyróżniają się ponadto zabawnymi elementami zaczerpniętymi z filmów science-fiction, co dodaje im lekkości i humoru, natomiast znakiem rozpoznawczym jest umieszczony w tle mały czerwony balonik. Prezentowane obrazy były komentowane przez artystę ciekawie i z humorem, co bardzo spodobało się młodzieży, nie zabrakło też pytań z ich strony.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

d

Ewa Kwaśniak, Urszula Kwiatkowska

Dej pozōr tyż:  Hart Wegner: Off Paradise – cz.1

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza