Gry planszowe w Opolu i w kraju morawsko-śląskim

Prezentowana niedawno działalność Silesia on Board w konurbacji górnośląskiej otwarła zagadnienie spotkań z grami planszowymi na Śląsku. Kontynuując nasz przegląd sprawdziliśmy, jak sprawa wygląda w Opolu i w czeskiej części regionu.

Opole. Przedstawia Przemysław Wolny z Planszowego Opola

Założone i działające do dziś przy Politechnice Opolskiej Planszowe Opole organizuje cośrodowe spotkania dla zaawansowanych graczy. Ponadto w każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywają się spotkania dla każdego w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Na spotkania w środy umawiamy się na forum, jesteśmy też na facebooku. Wszystkie nasze imprezy mają charakter otwarty.

Spotkanie przy planszy. Foto: Planszowe Opole

Grami planszowymi zajmuje się także Miejska Biblioteka Publiczna. To druga w Polsce biblioteka, która prowadzi wypożyczalnię gier planszowych. Raz w tygodniu spotykają się w niej przy grach najmłodsi, a w soboty sala konferencyjna udostępniana jest na spotkania prowadzone przez Planszowe Opole. Dodatkowo jej filia młodzieżowa na pl. Kopernika prowadzi spotkania z grami dla młodzieży okołolicealnej.

W Opolu odbywają się także imprezy z grami. Na uwagę zasługuje inicjatywa stowarzyszenia STOPa, organizatora Konwentu Gier Planszowych, którego poprzednia edycja odbyła się 2. grudnia ubiegłego roku. Tradycyjnie gry są obecne także na Opolskim Festiwalu Fantastyki Opolcon organizowanym przez Klub Fenix.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Międzyszkolne rozgrywki Oil City. Foto: Planszowe Opole

Kraj morawsko-śląski, część śląska. Przedstawia Jakub Jan František Raszka

Z klubów, w których można regularnie pograć w gry planszowe, jest jeden w Trzyńcu – działa on przy herbaciarni. Kolejne znaleźć można w Ostrawie i za Ostrawą, we Fulneku czy w Kopřivnicy.

Można też pograć, uczestnicząc w zajęciach kółek wolnego czasu prowadzonych przez ośrodki wolnego czasu czy domy dzieci i młodzieży (DDM). W tym systemie uiszcza się półroczną opłatę, która daje wstęp na regularne spotkania jeden czy dwa dni w tygodniu w czasie roku szkolnego. Takie spotkanie zazwyczaj prowadzi jeden animator czy kierownik kółka. Dostępnych podczas nich tytułów jest raczej mniej niż więcej.

Dej pozōr tyż:  Chwila Nieuwagi zaś śpiywo po naszymu

Z imprezami w kraju morawsko-śląskim jest kiepsko. Czasami jakiś klub zrobi turniej, jednak najczęściej są to wydarzenia zamknięte.

 

Foto: Planszowe Opole

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza