Gostyń: spotkanie z Ignacym Walentym Nendzą

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Domu Kultury. 8 grudnia będziemy rozmawiać z wyjątkowym gościem.

Ignacy Walenty Nendza, “Walek”. Urodzony w Katowicach na Wełnowcu. Wspinacz, grotołaz, instruktor wspinania. Wyszkolił i wprowadził w góry setki osób, w tym Jerzego Kukuczkę, poprzez Harcerski Klub Taternicki. W latach 70. i 80. XX wieku uczestniczył w szeregu wyprawach himalajskich (Lhotse 1979, Makalu 1982, Annapurna). Poza tym spinał się w Karakorum, Atlasie, Ałtaju Mongolskim, Andach Patagońskich i na indonezyjskie wulkany Keli Mutu i Merapi. Za działalność wychowawczą i społeczną odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP.

Serdecznie zapraszamy miłośników gór i podróżowania, ale także wszystkich, którzy chcą posłuchać niezwykłych opowieści związanych z największymi sukcesami polskiego himalaizmu. Zabierzmy Was w podróż od “Alp Wełnowieckich” po Himalaje!

Spotkanie poprowadzi kulturoznawca oraz wspinacz Aleksander Uszok.
Wstęp wolny. Spotkanie odbywa się w reżimie sanitarnym. Będzie możliwość także uczestniczenie online poprzez transmisję na naszym profilu na Facebook: https://www.facebook.com/events/1070334603807506/

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Patronem medialnym spotkania jest portal Wachtyrz.eu

Dyskusyjny Klub Domu Kultury realizowany jest przy wsparciu Urzędu Gminy Wyry

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza