Gorolsko-hanysko spōłpraca

Gorolsko-hanysko spōłpraca

DO SIE? DO SIE!

Wszysko napoczło sie we roku 2018. Marcin Melon, ślōnski rechtor i pisorz, kludziōł prawie szkolynie do rechtorōw, na kere trefiōł, trocha bez cufal, Dariusz Majchrzak, rechtor z Piyrszego Licyjum we Byndzinie. Gibko ôkozało sie, co chopy, Ślōnzok i Gorol, majōm cosik spōlnego. I jedyn i drugi fest staro sie ô edukacyjo regionalno i rade sōm modernym rozwiōnzaniōm. Tak napoczōn sie projekt “Jak Gorol z Hanysem”. W tym tydniu skończyła sie już jego trzecio edycjo.

Idyjo projektu je prosto. Marcin Melon rajzuje do Byndzinia, kaj ôzprowio zagłymbiowskim bajtlōm ô Ślōnsku. Wtynczos je byzuch Dariusza Majchrzaka do Szkoły Podstawowyj nr 37 we Tychach, kaj za rechtora robi Melon i kaj ôzprowio o gyszichcie i kulturze Zagłymbio Dōmbrowskigo. Taki byzuch bōł prawie we czwortek piytnostego czyrwca.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

– Jesteśmy, jak dwie wyspy, które dryfują obok siebie, ale wciąż mało się znamy – godoł Majchrzak do tyskich bajtlōw. Wytuplikowoł im skōnd wziynło sie miano “Zagłymbie Dōmbrowske” i po jakymu jejich Hajmat mo blank inkszo gyszichta niż reszta Polski. Pokozoł im tyż bildy z roztomajtych kōnckōw Altrajchu i uznanych Zagłymbiokōw. Ze Kiepurōm mieli ciynżko, Władysława Szpilmana poznała ino jedna dziōuszka nale nojgłośnij bajtle zareagowali na bil Dawida Podsiadło. – Richtiś tyn karlus je ze Dōmbrowy Gōrniczyj? – dziwowała sie Amelia, kero mo sztyrnoście lot.

Dej pozōr tyż:  Ciś na kole do roboty

– Marzy mi się, by nauczanie o małych ojczyznach było traktowane w Polsce poważnie – pedzioł “Wachtyrzowi” Dariusz Majchrzak. – Taki jest cel naszej inicjatywy, aby nastolatkowie poczuli chęć poznawania się nawzajem.

– Kej żech pojechoł do Altrajchu to fechtło mie to, że te bajtle małowiela wiedzōm ô Ślōnsku – dopedzioł Melon. – Nale idzie sie to dziwować? Dyć nasze bajtle tyż małowiela wiedzōm ô swojim Hajmacie, pra? To wszysko skuli tego, co durś czekōmy na rychtyczno polsko edukacyjo regionalno.

Terozki ôstowo nom ino radować sie skirz inicjatyw takich jak ta, kero zbajstlowali Melon i Majchrzak. Kej ynyliś bydzie szło godać ô kompleksowyj edukacyji regionalnyj we ślōnskich i polskich szkołach?

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Gorolsko-hanysko spōłpraca

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza