Gōrnoślōnski Dziyń Europejskej Unije we Rybniku

9 maja ôbchodzōny je Dziyń Europejskej Unije. Ślōnzŏki fajerujōm w tyn dziyń we Rybniku ze kaplelōm Oberschlesien pod patrōnatym ôd Ślōnskygo Europosła Marka Plury. Bydzie kōncert kapele Oberschlesien, hymn Europejskej Unije po ślōnsku, prymiera hymnu gōrnoślōnskygo.

Je to tyż impreza charytatywnŏ do chorych dzieci: Bilety po 2 zł w Teatrze Ziemi Rybnickiej abo darmowe na maila wiktor.franki@zg.org.pl

Dodatkowe informacyje: https://www.facebook.com/events/1105750769610130/

Dej pozōr tyż:  W Stacji Biblioteka dyskutować będą o śląskich miastach

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza