Górnośląskie miasta wśród liderów inwestycji

Pismo “Wspólnota” od 20 lat ocenia samorządy w Polsce. Właśnie opublikowało raport inwestycji za lata 2017-2019 w przeliczeniu na osoby. Przygotowali go prof. Paweł Swianiewicz oraz dr Julita Łukomska z Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowcy brali pod uwagę wydatki miast na inwestycje w latach 2017-2019. Badający wskazują, że trzyletni okres pozwala uniknąć zachwiania wskaźnikami przez jednorazowe duże wydatki miast w skali rocznej, trzy letni okres jest bardziej przekrojowy. Pod uwagę wzięto bezpośrednie wydatki z budżetów miast oraz inwestycje spółek kontrolowanych przez samorządy. Wszystkie te wydatki na inwestycje podzielono przez liczbę mieszkańców.

Wśród 16 województw szóste miejsce zajęło opolskie, a śląskie jest ostatnie. Wygrało woj. podlaskie. Lepiej wypadła klasyfikacja miast wojewódzkich, które wygrała historyczna stolica Górnego Śląska, Opole. Katowice także i tym razem nie znalazły się w pierwszej dziesiątce (13).

Najlepiej wypadły w tym rankingu górnośląskie miasta na prawach powiatu. W pierwszej dziesiątce znalazły się Gliwice (miejsce 4), Rybnik (miejsce 7) i Tychy (miejsce 8). Dobrze wypadły także Bielsko-Biała (11) i Żory (13).

Wśród pozostałych miast oraz miast powiatowych w pierwszej dziesiątce nie znalazło się żadne miasto z Górnego Śląska. Tak samo żaden powiat ani gmina wiejska z Górnego Śląska nie wydała na inwestycje w przeliczeniu na mieszkańca tyle, aby znaleźć się w pierwszej dziesiątce klasyfikacji.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Tak wyróżnienie skomentował prezydent Rybnika, Piotr Kuczera:

W ostatnich latach byliśmy skuteczni, jeśli chodzi o zdobywanie unijnych dotacji, co pozwoliło nam na realizację nowych projektów. Inwestycje pozwalają miastu się rozwijać, powodują, że stajemy się konkurencyjni jako miejsce do życia czy inwestowania. Zwracam jednak uwagę, że inwestycje to jednak tylko część wydatków miast. Są jeszcze tzw. wydatki bieżące, a więc np. utrzymanie oświaty, która zajmuje lwią część budżetu miasta. Przypominam, że to zadanie państwa, do którego w tym roku dołożyliśmy z własnej puli ponad  56 mln zł. Te pieniądze moglibyśmy przeznaczyć na coś zupełnie innego, gdyby państwo było wydolne i radziło sobie z podstawowymi zadaniami – mówi Piotr Kuczera prezydent Rybnika –  Cieszę się z naszej pozycji w rankingu, ale z obawami patrzę w przyszłość, obawiam się, jak wielu samorządowców,  spadku dochodów miast z powodu pandemii koronawirusa i polityki rządu, który sukcesywnie pozbawia samorządy dochodów – podsumowuje prezydent.

Ranking jest dostępny tutaj: https://wspolnota.org.pl/news-rankingi/liderzy-samorzadowych-inwestycji

Dej pozōr tyż:  Tychy: O górnośląskich i zagłębiowskich Żydach w Muzeum Miejskim

Foto: UM Rybnik

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza