Górnik Zŏbrze Majstrym Polski + awans do Ligi Majstrōw

Górnik Zŏbrze ôstoł trzeci rŏz Majstrym Polski we fusbalu juniorōw (U18) i skuli tego awansowoł do ojropejskej Ligi Majstrōw Modych – UEFA Youth League. Gratulujymy!

Forsztand PZPN (Polski Ferajn Fusbalu) zawiesiōł rozgrywki we kategoryjach juniorōw U15 i U17, bo tam szpile ô Majstra Polski napoczynajōm sie dopiyro na wiosna, ale we kategoryji juniorōw starszych (U18) utrzimano tabula, skuli rozegraniŏ na podzim piyrszej rōndy i jednego szpilu ze rōndy rewanżowej. We marcu bōł grany jeszczy jedyn szpil, w kerym Górnik Zŏbrze wygroł we ôstatnij minucie ze Lechym Poznań. Dziynki tymu we tabuli wyprzedziōł ô 1 pōnkt Legia Warszawa.

Źdrzōdło: https://akademiagornika.pl/

Opracował: Tomasz Długosz

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza