Goleszów: Pierwsza Noc Muzeów

Za nami magiczna i atrakcyjna pod wieloma aspektami Noc Muzeów w Gminie Goleszów! Pierwsze tego typu wydarzenie w historii gminy zgromadziło ponad 500 osób. Wśród odwiedzających byli zarówno mieszkańcy gminy, jak również turyści i sąsiedzi z okolicznych miejscowości. Chętni do zwiedzenia i udziału w goleszowskiej Nocy Muzeów przybywali przez cały czas trwania wydarzenia, a więc od godz. 18:00 do godz. 22:00.

W ramach zaplanowanych na ten dzień wystaw, przed wejściem do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie można było zapoznać się z klasykami polskiej motoryzacji oraz zabytkowymi samochodami strażackimi. Po wejściu do budynku można było zobaczyć wystawy: folklorystyczną, zabytkowych aparatów fotograficznych i strażackich akcesoriów, w tym nakryć głowy. Zwiedzanie pomieszczeń w których znajduje się Izba Oświęcimska oraz Makieta Goleszowskiej Cementowni, poszukiwanie zaginionej książki, konkurs wiedzy o bajkach Disney’a, wieczór z teleskopem, labirynt różnorodności, kącik fotograficzny oraz gry i zabawy dopełniły ten wyjątkowy wieczór. Organizatorem pierwszej w historii Gminy Goleszów Nocy Muzeów był Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie oraz Gmina Goleszów.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia, w tym pracownikom GOK-u, biblioteki oraz Urzędu Gminy, a także uczestnikom, którzy swoją obecnością dali jasny sygnał, iż tego typu wydarzenie powinno znaleźć się na stałe w kalendarzu gminnych imprez. Szczególne podziękowania kieruję do wystawców wśród których znaleźli się Przemysław Kłósko, Mariusz Cymorek, Marek Wałaski, OSP Goleszów, automuzeum.pl, Piotr Kłoda oraz Zdzisław Wigłasz – podsumowuje Sylwia Cieślar – Wójt Gminy Goleszów.

Dej pozōr tyż:  „Od przysiółka Żwaków po projekt PR–5”

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza